Solceller på hustak

Ny rapport: Så styrs energilager smartare

Ny rapport visar hur styrning av batterilager kan optimeras för att kapa effekttoppar och kostnader i ett mikronät.

I Askersund kommuns 12 000 kvadratmeter stora kultur- och kunskapscentrum, Sjöängen, har batterilager, elbilsladdning och solpaneler kopplats samman i ett så kallat mikronät för att analysera hur smart energistyrning kan gå till i praktiken. Projektet, som heter Soldrift Sjöängen, visar hur batterilager kan användas mer effektivt.

Nu, när ett år gått sedan starten, presenteras de första resultaten från genomförda pilottester i en rapport tillsammans med bland andra Energimyndigheten.

– Genom att låta batterilagret samarbeta med solcellerna kan vi minska belastningen på elnätet, minska kostnaden för kunden och optimera livslängden för batterilagret. Sjöängen är dessutom ett kriscentrum i Askersund, och vid behov av reservkraft kan en dieselgenerator kopplas in och anslutas till vår anläggning. Anslutningen gör det möjligt att minska förbrukningen av fossilt bränsle och ersätta det med förnybar energi, säger Lars-Göran Karlsson, affärsutvecklare på Network Solutions, en affärsenhet inom Vattenfall som utvecklar lösningar för morgondagens elnät.

Lars-Göran-Karlsson-visar-battericontainer.jpg

Lars-Göran Karlsson visar battericontainern i Sjöängens kultur- och kunskapscentrum i Askersund.

Föregångsprojekt

Soldrift Sjöängen är ett föregångsprojekt för hur mikronät kommer att se ut i framtiden. Det syftar bland annat till att utjämna effektuttag från lokalnätet vid förbrukningstoppar, utnyttja variationer i elpriser på elmarknaden och kunna leverera en avbrottsfri elförsörjning. I Sjöängen ligger effekttopparna mellan klockan 8 och klockan 11 på morgonen då storköket används som mest. Ett av resultaten i pilotstudien visar att solkraftsanläggningen och batterilagret genom smart styrning gemensamt kan sänka effekttopparna, och i förlängningen leda till sänkta kostnader.

– Det här är ett viktigt projekt som visar hur ett energilager i form av batterier kan användas optimalt i en fastighet för att maximera nyttan för kunden och miljön. Vi vill vara drivande för en hållbar samhällsutveckling genom att ligga i framkant gällande innovation och utveckling och sätta standarden för framtidens energilösningar. Vi har nu kunskap och teknik för att erbjuda skräddarsydda lösningar till andra intressenter på marknaden, säger Torbjörn Johansson, chef för Vattenfalls affärsenhet Network Solutions Sverige.

Fakta:

Vattenfalls mikronät i Askersund omfattar en solcellsanläggning på ca 100 kW, ett batterilager på ca 50 kWh, snabbladdare för elfordon och smart styrutrustning för att optimera användningen. Projektet Soldrift Sjöängen är ett samarbete mellan Vattenfall Eldistribution, Sustainable Innovation, Askersunds kommun och Energimyndigheten.

Energimyndighetens rapport (PDF 4 MB)

För vidare information kontakta:
Mikael Björnér, Kommunikationsansvarig Vattenfall Eldistribution AB 
073-054 8229
mikael.bjorner@vattenfall.com 

Se även

Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Heijmans GreenBattery Amsterdam. Foto: Han Huiskamp
Foto: Han Huiskamp

Batterier gör byggarbetet enklare och mer hållbart för nederländska Heijmans

Nederländska byggföretaget Heijmans använder GreenBattery i stället för dieselgeneratorer i sitt arbete för att skapa en koldioxidfri byggmiljö.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']