Ökad elproduktion bidrar till stabila intäkter under första hälften av 2018

Vattenfalls resultat är på samma nivå som förra året, och företaget utvecklas i linje med sin strategiska inriktning.

Vattenfall levererar ett stabilt resultat för första hälften av 2018. Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13,1 miljarder kronor, vilket är samma nivå som man låg på under motsvarande period förra året. Ansträngda marknadsvillkor inom Heat-verksamheten balanserades upp genom högre intäkter inom andra verksamhetssegment, särskilt under första kvartalet.

– Det går bra för oss när det gäller att arbeta i enlighet med vår strategiska inriktning – det är tydligt att vi gör det vi har sagt att vi skulle göra. Vi investerar i vindkraft, växer inom kundförsäljning, har bra produktion och investerar en hel del i distributionsnätet. Resultatet är mer eller mindre detsamma som förra året, med en del variationer, men jag tycker att vi rör oss i rätt riktning, säger Vattenfalls koncernchef Magnus Hall.

Viktiga framsteg inom försäljning och tjänster

Det underliggande rörelseresultatet för Customers & Solutions ökade med 0,1 miljard till 1,2 miljarder kronor som en följd av positiva försäljningssiffror och marginalutveckling. Under andra kvartalet ingick Vattenfall ett avtal om leverans av förnybar el till två av Facebooks datacenter i de nordiska länderna. Leveransavtalet kombineras med ett avtal om tillhandahållande av marknadstillträde och kraftbalansering inom Vattenfalls Business Area Markets. Dessutom har ett partnerskap inletts med Volvo Cars i Sverige gällande laddningsinfrastruktur.

Förnybar elproduktion blir allt viktigare

Renewables betydelse för Vattenfalls intäktsresultat fortsatte att öka. Det underliggande rörelseresultatet från Wind-verksamheten ökade med 0,6 miljarder till 1,6 miljarder kronor trots mindre vindkraft på alla marknader. Högre priser vägde delvis upp för den minskade vindkraften, och i maj påbörjades byggandet av Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftpark Blakliden/Fäbodberget (353 MW) i norra Sverige i syfte att utöka kapaciteten inför framtiden.

– Vi kommer definitivt att fortsätta investera i vindkraft, då det är ett av våra huvudsakliga tillväxtområden. Under de kommande två åren kommer 60 procent av våra tillväxtinvesteringar att gå till vår vindkraftsverksamhet, säger Anna Borg, finansdirektör för Vattenfall.

Nuclear och Hydro gynnas av högre elpriser medan Heat drabbas av ökade bränsle- och koldioxidkostnader

Det underliggande rörelseresultatet inom Power Generation ökade med 0,9 miljarder till 6,5 miljarder kronor för de första sex månaderna, genom att vattenkraftproduktionen ökade med 2,8 TWh, högre priser i de nordiska länderna och en positiv effekt av avskaffandet av effektskatten för kärnkraften med 1,4 miljarder kronor. De högre priserna hade begränsad inverkan, särskilt under andra kvartalet, på grund av prissäkringar som gjorts.

Högre priser på kol, gas och utsläppsrätter (CO2) fortsatte att pressa upp elpriserna på kontinenten men hade negativ inverkan på marginalerna för kol- och gaseldad kraftproduktion. Att Heat-verksamhetens underliggande rörelseresultat minskade med 1,7 miljarder till 1,0 miljarder beror till stor del på denna trend samt på engångseffekter som delvis var kopplade till subventioner.

– Marginalen för vår värmeverksamhet, med å ena sidan bränsle och koldioxid och å andra sidan priset, är väldigt pressad. Det märks tydligt i vår värmeverksamhet. Det går framåt vad gäller vår plan för att minska koldioxidutsläppen, så på längre sikt kommer vi inte att vara lika exponerade för det här, men just nu drabbas vår värmeverksamhet, förklarar Anna Borg.

Vattenfall fortsätter att fasa ut fossila bränslen i enlighet med företagets strategi, och i Nederländerna, där kolbaserad produktion kommer att förbjudas till år 2030, stängs kolkraftverket Hemweg 8 ned senast i slutet av 2024. Detta är tio år innan den tekniska livslängden går ut. Man håller även på att undersöka möjligheterna för att använda väte i stället för naturgas vid det nederländska gaseldade kraftverket Magnum, något som på lång sikt även skulle kunna användas för det gaseldade kraftverket Hemweg 9. I Berlin har tre elpannor installerats vid det som ska bli Tysklands största anläggning för omvandling av el till värme.

Ökade investeringar i nät och utveckling av smart nätteknik

Det underliggande rörelseresultatet för Distribution ökade med 0,1 miljard till 3,4 miljarder kronor. Den omfattande moderniseringen av elnätet fortsätter. Vattenfall ökar sina investeringar och kommer under de kommande fem åren att investera cirka 20 miljarder kronor i det svenska elnätet. Detta sker i takt med att efterfrågan på nya anslutningar av bostäder, en mer elintensiv bransch och förnybar elproduktion ökar.

Vattenfall som industripartner

Vattenfall har tagit några viktiga steg i Sverige med partnerskap inom industrin i syfte att minska koldioxidutsläppen i industriprocesser som exempelvis stålproduktion.

– Industriella partnerskap är även relevanta inom andra marknader, där vi ser mer förnybart komma in i systemet, och det kan vi använda oss av för att elektrifiera processer som genererar koldioxidutsläpp. Vi ser helt klart en möjlighet där vi vill utveckla den typen av samarbete. Ur Vattenfalls perspektiv tror jag att rollen som partner för stora företag i samband med elektrifieringsprocesser är en mycket stark ställning för oss att inta – och jag kan inte riktigt se att någon annan gör det just nu, så vi ligger verkligen steget före, och det är något vi borde dra nytta av, avslutar Magnus Hall.

Se hela rapporten här

Viktiga händelser, april–juni 2018

 • Högre elproduktion som en följd av ökad vattenkraftproduktion.
 • Påbörjad byggnation av en av Sveriges största vindkraftsparker, Blakliden/Fäbodberget (353 MW).
 • Planerad förtida stängning senast 2024 av kolkraftverket Hemweg 8 i Nederländerna för minskade koldioxidutsläpp.
 • Avtal med Facebook om leverans av förnybar el och kraftbalansering.
 • Fortsatt tillväxt inom laddlösningar för elbilar med nya samarbeten samt expansion av laddnätverket InCharge.
 • Ökad investeringstakt i elnäten där behoven av förnyelse och utbyggnad fortfarande är stora.

Finansiell utveckling, januari–juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 10 % (6 % exklusive valutaeffekter) till 76 286 MSEK (69 418).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 129 MSEK (13 234).
 • Rörelseresultatet uppgick till 9 750 MSEK (10 490).
 • Periodens resultat uppgick till 7 125 MSEK (5 926).

Finansiell utveckling, april–juni 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 9 % (4 % exklusive valutaeffekter) till 31 959 MSEK (29 306).
 • Det underliggande rörelseresultatet minskade till 3 770 MSEK (4 826).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2 775 MSEK (4 399).
 • Periodens resultat uppgick till 2 967 MSEK (2 097).

Se även

Kalev Kallemets, vd för Fermi Energia, och Torbjörn Wahlborg, chef för affärsområde Generation vid Vattenfall, i samband med signering vid estländska ambassaden i Stockholm

Vattenfall blir minoritetsägare i det estniska kärnkraftsföretaget Fermi Energia

Vattenfall har tecknat ett avtal med det estniska kärnkraftsbolaget Fermi Energia för att bli minoritetsaktieägare i företaget med en investering på 1 miljon euro.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Första tre månaderna: Ett starkt kvartal och en återhämtning i marknaden

Vattenfall inleder 2021 med en bra start och en positiv resultatutveckling. Det visar rapporten för årets första kvartal.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']