Smarta värmemätare för fjärrvärmen i Berlin

Alla kunder ska enligt planen vara utrustade med smarta mätare innan årets slut. Denna storskaliga installation gör företaget till en pionjär i Tyskland.

caption=Från vänster till höger: Björn Böhning (chef för Berlins senatskansli), Gunther Müller (Vattenfall Wärmes vd), Raul Fuchs (marknads- och försäljningschef vid Samson), Alf Geßner (Vattenfall District Heating Network Manager).

Från vänster till höger: Björn Böhning (chef för Berlins senatskansli), Gunther Müller (Vattenfall Wärmes vd), Raul Fuchs (marknads- och försäljningschef vid Samson), Alf Geßner (Vattenfall District Heating Network Manager). Foto: Pedro Becerra.

Det ambitiösa projektet drog officiellt igång den 23 januari 2018 vid Rotes Rathaus (Röda rådhuset) i Berlin. Denna historiska byggnad med cirka 200 rum har varit fjärrvärmekund sedan 1971. Nu, 47 år senare, ringdes fjärrvärmeförsörjningens digitala framtid in där, i pannrummet. Björn Böhning, chef för Berlins senatskansli, och Gunther Müller, Vattenfall Wärmes vd, kopplade gemensamt på den första värmemätaren med fjärravläsning i delstaten Berlin.

Exakt styrning tack vare smarta värmemätare

– Denna smarta lilla mätare är nyckeln till än mer exakt styrning av vårt fjärrvärmesystem, med cirka 2 000 kilometer rör, från produktion till konsument. Vi kan optimera bränsleanvändningen och minska koldioxiutsläppen. Detta förbättrar verkningsgraden och minskar kostnaderna. Med denna teknik stöder vi delstaten Berlins ansträngningar att bli klimatneutrala senast 2050, säger Gunther Müller, när han talar till journalister och medarbetare vid detta historiska evenemang.

Björn Böhning, chef för Berlins senatskansli, kallade den smarta mätaren ett viktig tekniskt tecken på att Berlin håller på att utvecklas till en smart, framgångsrik stad som är önskvärd att bo i. Han sa också att partners som Vattenfall är av största vikt för detta.

Fri installation för värmekunder

– Vårt mål är att alla Berlins fjärrvärmekunder ska vara utrustade med digitala mätare vid slutet av året. Detta kommer att omvandla de nuvarande 60 nätverksdatapunkterna till cirka 20 000, alla anslutna till värmeledningscentralen som övervakar och styr fjärrvärmeförsörjningen i Berlin. Mätarinstallationen är gratis för kunderna och avbryter inte den normala driften. Det betyder att det inte kommer att ske något avbrott i värmeförsörjningen till de 1,2 miljoner fjärrvärmekunderna i Berlin, säger Alf Geßner, District Heating Network Manager.

caption=Installationen av en smart fjärrvärmemätare i pannrummet vid Rotes Rathaus (Röda rådhuset) i Berlin – medieevenemang den 23 januari 2018. Foto: Pedro Becerra

Installationen av en smart fjärrvärmemätare i pannrummet vid Rotes Rathaus (Röda rådhuset) i Berlin – medieevenemang den 23 januari 2018. Foto: Pedro Becerra.

Smarta värmemätare gör skräddarsydd försörjning möjlig

De smarta fjärrvärmemätarna sätter också punkt för eran med manuell mätaravläsning. Hushållsspecifika användningsdata, inklusive temperatur, tryck och flöde, läses av var femtonde minut och skickas över mobiltelefonnätet till ledningscentralen för fjärrvärmen för behandling.

– Dessa data tar energistyrningen till en helt ny nivå, säger Geßner. Baserat på användningsparametrarna kan kunderna få värmeförsörjningen skräddarsydd efter sina behov och kan justera sitt beteende. Tekniken utgör också basen för energioptimeringen i byggnadsrenoveringsprojekt. Insamlade data förenklar dessutom fakturering, problemanalys och kundsupport.

Gunther Müller:

– Med smarta mätare intensifierar vi dialogen med våra kunder.

Från Berlin för Berlin

I början av december tecknade Vattenfall Wärme Berlin och Samson ett avtal rörande digital teknik och digitala tjänster.

– Det innebär att de smarta mätarna och digitala tjänsterna för Berlins värmeomvandling kommer från vår egen stad, säger Vattenfall Wärmes vd Gunther Müller.

Vattenfall Wärme Berlin investerar cirka 9,3 miljoner euro i fjärrvärmeförsörjningens digitala framtid.

Se även

Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala

Säkert värmeverksbygge i Uppsala: 500 000 timmar utan olyckor

En halv miljon arbetstimmar utan allvarliga incidenter. Säkerhetsarbetet kring bygget av Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala, har gett resultat.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En av Vattenfalls anläggningar i Uppsala

Vattenfall och Aker Carbon Capture i samarbete för negativa koldioxidutsläpp i bio-CCS-projekt

Vattenfall har tecknat ett samförståndsavtal med norska Aker Carbon Capture för att påskynda utvärderingen av framtida anläggningar för koldioxidavskiljning i Sverige och norra Europa.

Läs hela artikeln