Största vindkraftprojektet gynnar lokala näringslivet

Matchning av lokala entreprenörer ger jobb och intäkter i Lycksele och Åsele kommuner.

Arbetsfordon i snö vid Blakliden/Fäbodberget

Markarbetena för den nya vindkraftsparken i Västerbotten startade redan innan snön var borta. Vattenfall investerar totalt 3,5 miljarder kronor i anläggningen.

Nu har bygget av Blakliden-Fäbodberget inletts. Med 84 turbiner och 353 megawatt blir vindkraftsparken Vattenfalls största på land och en av de största i Sverige. Totalt ska 3,5 miljarder kronor investeras i Västerbottenskommunerna Åsele och Lycksele.

Markarbete har redan startat och kommer att pågå i omkring tre år. Det handlar bland annat om skogsfällning, flera mil vägar som ska anläggas i området och fundament som ska gjutas, samt kabeldragningar för vindparkens interna el nät.

– Det här är ett väldigt stort projekt. Bland annat ska Vattenfall Eldistribution bygga 60 kilometer nya luftledningar till stamnätets anslutningspunkt i Norrtjärn, där en ny transformatorstation ska byggas av Eldistribution och Svenska Kraftnät. Parkerna kommer underhållas av servicetekniker lokaliserade i Fredrikas tätort, där vi redan idag har ett servicecenter för närbelägna Stor Rotlidens vindkraftpark, säger Daniel Gustafsson, chef för Vattenfalls vindkraftsutbyggnad i Sverige.

Värdefullt med lokalkännedom

För att underlätta för lokala entreprenörer att delta har Vattenfall upprättat en matchningsdatabas och arrangerar särskilda matchningsmöten tillsammans med huvudentreprenören.

– Vi arbetar aktivt för att underlätta för lokala entreprenörer och vi har över ett hundra leverantörer av olika slag i vår matchningsdatabas. Lokal kännedom och kontaktnätverk är mycket värdefullt i ett projekt av det här slaget, så nyttan är i högsta grad ömsesidig. Vi har fått mycket bra stöd från kommunerna Åsele och Lycksele, säger Sandra Grauers Nilsson som är chef för Vattenfalls landbaserade vindkraftsverksamhet.

Även indirekt kommer trakten att kunna dra nytta av vindkraftsparken: Hotell, stuguthyrare, restauranger och butiker kan räkna med merförsäljning, inte minst under byggtiden.

– Vi från Åsele kommun är mycket positiva till att denna etablering nu blir möjlig. Det här kommer att innebära ett förstärkt näringsliv med nya arbetstillfällen, både på kort och lång sikt. Våra företag får dessutom möjlighet att utvecklas ytterligare tillsammans med Vattenfall i vår egen och i omkringliggande kommuner. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och hoppas att Vattenfall fortsätter vara en ansvarstagande aktör i bygden, säger Anders Westman, kommunstyrelsens ordförande i Åsele kommun.

Elproduktionen såld i förväg

I Fredrika finns redan Vattenfalls servicekontor för Stor Rotlidens vindkraftpark. Det ska nu byggas ut för att rymma ytterligare personal för den nya vindkraftparken, som egentligen är två: det är 20 kilometer mellan Blakliden och Fäbodberget som ligger på var sin sida av Fredrika. 50 av turbinerna hamnar på Blakliden medan 34 ska stå på Fäbodberget.

Den nya vindkraftparken uppförs i samarbete med danska Vestas, som också levererar turbinerna, och den danska pensionsfonden PKA. Elen som produceras är redan till största delen såld till Norsk Hydro.

– Att det blivit en helnordisk affär är jätteroligt, men lite av en slump. Vi har valt dessa partners på affärsmässiga grunder, men det har också varit avgörande att de är stabila och betrodda aktörer som vi gärna vill samarbeta med, säger Sandra Grauers Nilsson.

Blakliden-Fäbodberget är Vattenfalls största vindkraftspark på land, och det är också första gången som produktionen säljs i förhand på det här sättet.

– Det är en unik affär i den bemärkelsen. Norsk Hydro köper 60 procent av produktionen till ett fast pris under 20 år. Poängen är att det ger förutsägbarhet vilket vi behöver för den här typen av projekt. Förutsägbarheten gör också att intresset från investerare ökar, säger hon.

Ny vindkraft allt billigare

Vattenfall ska investera 11 miljarder i ny vindkraft de närmaste åren, framför allt i danska vindkraftsparker till havs.

Men även kostnaden för att bygga vindkraft på land minskar stadigt. Jämfört med den närbelägna parken i Stor Rotliden som invigdes 2011, har kostnaden per producerad kilowattimme sett över livslängden sjunkit till cirka hälften. Det tillsammans med förutsägbarhet som skapats i samband  med energiöverenskommelsen 2016 gör att förutsättningarna ökar för att bygga ny vind i Sverige.

– Det finns en politisk överenskommelse om att bygga ett helt förnybart elsystem i Sverige till 2040. Om det ska bli verklighet kommer vi behöva fortsätta att bygga mer vindkraft, säger Sandra Grauers Nilsson.

  • 84 turbiner
  • Maxkapacitet 353 MW.
  • Beräknad årsproduktion: 1,1 TWh, vilket är tillräckligt för att försörja 220 000 svenska hem med hushållsel.
  • Total höjd till rotorbladsspets 180 m.
  • Investering ca 3,5 miljarder SEK.
  • I drift 2021/2022.
  • Stor Rotlidens vindkraftpark har 40 turbiner på sammanlagt 78 MW

På torsdagen den 24 maj hålls ett stort informationsmöte i Åsele.
Läs mer i pressmeddelandet

Se även

Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Första turbinen vid Kriegers Flak Installerad

Första turbinen på plats i Kriegers Flak

Den danska havsbaserade vindkraftparken Kriegers Flak börjar inom kort producera fossilfri el. Det blir Danmarks största havsbaserade vindkraftpark.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln