Elvägen

Världsunik elväg invigd utanför Stockholm

Vattenfall stödjer utvecklingen av ny teknik för elektrifierade vägar.

Den första elvägen i världen som via en elskena i vägbanan möjliggör laddning av elfordon under färd har nu invigts nära Arlanda flygplats norr om Stockholm. Vattenfall, innovationsbolaget Elways och bygg- och infrastrukturbolaget NCC deltar i det världsunika utvecklingsprojektet eRoadArlanda som genomförs på uppdrag av statliga Trafikverket.

Invigningen av elvägen förrättades den 11 april av Sveriges infrastrukturminister Tomas Eneroth, Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon och den patenterade elskenans uppfinnare Gunnar Asplund från företaget Elways.

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, infrastrukturminister Tomas Eneroth och elskenans uppfinnare Gunnar Asplund inviger elvägen

Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon, infrastrukturminister Tomas Eneroth och elskenans uppfinnare Gunnar Asplund inviger elvägen vid eRoadArlanda.

– Sverige är ledande i utvecklingen av elvägar och är först i världen om att ha två testprojekt på allmän väg som möjliggör laddning av elfordon under färd, antingen från en elskena i vägbanan eller från en luftledning, säger Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Två elvägar i Sverige

eRoadArlanda är det andra elvägsprojektet i Sverige som fått statlig finansiering i form av en innovationsupphandling av Trafikverket. För två år sen invigdes det första projektet på en motorväg mellan Gävle och Sandviken, 140 km norr om Stockholm. Vid denna elväg sker laddningen av ett antal hybridlastbilar via luftledningar. Den nya patenterade Elways-tekniken med en elskena i vägbanan möjliggör nu laddning av alla typer av elfordon, inte bara höga lastbilar eller bussar. Investeringskostnaden per kilometer beräknas bli lägre än vid luftledningar, liksom inverkan på landskapsbilden.

En glidande strömavtagare under lastbilen hämtar ström från elskenan

En glidande strömavtagare under lastbilen hämtar ström från elskenan. Strömavtagaren kan röra sig i sidled och fälls automatiskt upp och ner i elskenan. Laddeffekten är 200 kW.

– Vattenfall vill bidra till en övergång mot eldrivna vägtransporter. Elvägar som möjliggör dynamisk laddning under körning kan bli en intressant lösning för inte minst tyngre fordon som behöver kunna köra längre sträckor utan stopp för laddning. En utbyggnad av elvägar skulle också göra att alla typer av elfordon kan ha mindre batterier och ändå ha obegränsad räckvidd, säger Jesper Karpsen, chef för affärsenheten Network Solutions inom Eldistribution.

Reguljär godstrafik

Elvägen eRoadArlanda kommer nu under en förlängd försöksperiod att fortsätta testas under minst ett år i krävande väg- och väderförhållanden. Projektets specialbyggda helelektriska lastbil kommer under perioden att köra gods mellan fraktterminalen vid Arlanda flygplats och logistikföretaget PostNords närbelägna logistikanläggning.

– Elektrifiering av vägtrafik är en viktig pusselbit för att minska de totala koldioxidutsläppen i samhället. Koldioxidutsläppen från lastbilar står för ungefär en fjärdedel av de totala utsläppen från vägtrafik och utvecklingen av elvägar kan därför vara en viktig pusselbit för att minska utsläppen från transpor tsektorn, säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld.

Se inslag från invigningen av eRoadArlanda

Läs mer om eRoadArlanda

Se även

InCharge-laddpunkt på Valhallavägen i Stockholm

Nästan en dubblering av antalet laddpunkter i Stockholm

I samarbete med Stockholms stad öppnar InCharge, ett initiativ från Vattenfall, ytterligare sex nya publika laddgator under våren. Det innebär 55 nya laddpunkter till de redan 80.

Läs hela artikeln
Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln