Kraftledningar

Vattenfall Eldistribution investerar för säkrare elleverans på Gotland

Vattenfall Eldistribution investerar 350 miljoner kronor i att modernisera kontrollanläggningen för Gotlandsförbindelsen. Med de här investeringarna kan vi långsiktigt säkra elförsörjningen till Gotland. Resultatet blir en modern elnätstation med högre driftsäkerhet, bättre leveranskvalitet och en betydligt minskad risk för strömavbrott.

Mer information

Läs mer om avbrotten på Gotland på Geab:s hemsida:

Fortsatt risk för elavbrott när Gotlandslänkens hjärta moderniseras

Ett omfattande moderniseringsarbete pågår just nu av Gotlandsförbindelsen där Vattenfall Eldistribution byter kontrollanläggning till likströmskablarna, belägna mellan Västervik på fastlandet och Ygne på Gotland.

Kontrollanläggningen är Gotlandsförbindelsens ”hjärta” och säkerställer att överföringen av energi fungerar driftsäkert och att rätt mängd energi överförs mellan fastlandet och ön. Den befintliga kontrollanläggningen från mitten av 1980-talet fungerar som avsett, men den börjar nå sin tekniska livslängd och riskerar därmed att få störningar framöver. För att säkerställa den fortsatta elöverföringen behöver kontrollanläggningen uppdateras med modern teknik. Genom investeringarna, som totalt sett omfattar cirka 350 miljoner kronor, är Gotlandsöverföringen rustad för ytterligare 20-25 års drift.

– Ombyggnationen genomförs för att säkra stabilitet i Gotlands elnät för många år framåt och den nya kontrollanläggningen möjliggör en ökad andel lokalt producerad energi på Gotland i framtiden. Efter ombyggnationen blir det en mer driftsäker överföring av energi via båda kablarna från ön till fastlandet, säger Annika Viklund, VD Vattenfall Eldistribution AB.

Moderniseringsarbetet påbörjades i mitten av juli och kommer att pågå till slutet på september, en period då elförbrukningen är förhållandevis låg. De störningar som har uppstått i elförsörjningen på Gotland är kopplat till det pågående moderniseringsarbetet och under arbetet är det en förhöjd risk för störningar. 

Den nya kontrollanläggningen ska vara på plats till oktober och då är Gotlandslänken rustad inför kallare väder då elanvändningen ökar.

Se även

Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall deltar i unikt test av elnätet vid snabbladdning av elfordon

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA genomfört ett ’stresstest’ av hur snabbladdare påverkar elnätet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']