Vattenfall förändras – nu syns det även utåt

När Vattenfall förändrar sitt utseende är det för att visa på den beslutsamhet som krävs för att göra det möjligt för alla att leva fossilfritt inom en generation. Samtidigt effektiviseras hela hanteringen av varumärket.

Vattenfall är idag på många sätt ett annat företag än för bara ett par år sedan. Företaget vill ta en ledande roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle och arbetar målinriktat för att ta de steg som krävs på vägen tillsammans med kunder och partners.

För ett år sedan påbörjade Vattenfall en intern förändringsresa genom att definiera företagets roll och det samhällsvärde som det bidrar med. Det formulerades i företagets syfte – Power Climate Smarter Living. Förändringen av utseendet görs på affärsmässig grund och återspeglar ett förnyat Vattenfall med nya värden och erbjudanden.

– Som ett ledande företag ska vi presentera oss på ett modernt och tydligt sätt och bygga på de styrkor vi har. Det är vad våra kunder och vår omvärld förväntar sig av oss, säger Karin Lepasoon, kommunikationsdirektör på Vattenfall.

Underökningar har visat på hur Vattenfall kan effektivisera sin marknadsföring genom att förstärka varumärket.

– Genom att bli tydligare räknar vi med att få ett större genomslag och därmed större effekt av varje spenderad krona på marknadsföring i framtiden. En annan del i effektiviseringen är att vi också minskar antalet varumärken, som idag uppgår till 25, och låter dem ingå i det uppdaterade Vattenfall istället, säger Karin Lepasoon.

Vattenfall har haft samma logotyp sedan 1992. Under denna tid har företaget förändrats i grunden. Från att ha varit ett inhemskt svenskt el- och energiföretag så är det idag en av Europas största energikoncerner med ett tydligt syfte att främja en mer klimatsmart tillvaro och med det uttryckliga målet att bli fossilfria inom en generation.

Marknadsundersökningar med fler än 3 000 respondenter i Sverige, Tyskland, Finland och Nederländerna har visat att Vattenfalls varumärkesuttryck – det vill säga bland annat logotypen, bilderna, färgerna – inte skilde ut företaget tillräckligt mycket jämfört med andra energibolag.

– Vi såg att våra konkurrenter och energimarknaden som helhet, uttryckte i stort sett samma sak och såg likadana ut. Känslan i vårt nya utseende återspeglar vad som skiljer ut oss och vad vi verkligen är: ett kompetent och fokuserat företag som med bredare perspektiv bidrar till förändring i mycket större skala. Detta är också vad folk gillar med Vattenfall, säger Karin Lepasoon.

Det nya varumärkesuttrycket består inte bara av den nya logotypen, utan även färger, val av bilder, ljud och musik i filmer och mycket annat. Den nya logotypen är förändrad både vad gäller typsnitt och färger.

– Vi är övertygade om att ha skapat något som kommer att vara relevant för våra kunder och som skiljer ut oss från konkurrenterna. På lång sikt betyder det att vårt varumärke kommer att göra vad det ska göra – nämligen driva affären framåt och bidra till en tydlig och positiv bild av Vattenfall, säger Karin Lepasoon.


Fakta om bytet

Bytet av visuell identitet sker successivt med början i slutet av mars, då bland annat Vattenfalls webbplatser och skyltningen på de flesta mer dominerande platser ändras. Annat kommer att ta längre tid.

För att balansera kostnad mot effekt kommer en del identitetsbärare att ändras först när de har nått slutet av sin livscykel. Detta gäller bland annat fordon, vindkraftverk, skyddskläder och logotyper på mindre synliga platser.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln