Luftvärmepump

Vattenfall har ny samarbetspartner för luftvärmepumpar

TechNorth Energilösningar ny leverantör av trygga och smarta värmelösningar.

Vattenfall vill erbjuda trygga och smarta värmelösningar anpassade efter kundernas behov. I över sju år har Vattenfall sålt och levererat luftvärmepumplösningar till både privathushåll och företag och tar nu nästa steg genom ett nytt samarbete med TechNorth Energilösningar AB.

Marknaden och efterfrågan på kostnadseffektiva och klimatsmarta värmelösningar har de senast åren ökat markant.

– Behovet av nya och effektiva klimatsmarta lösningar driver oss och våra kunders investeringar i allt högre takt, säger Rich Khan, chef för decentraliserade lösningar på Vattenfall.

– Vi går nu in i nästa fas av vår värmeaffär och etablerar ett nytt samarbete med TechNorth Energilösningar AB, en av marknadens största aktörer på värmepumpar. Via dem säljer och installerar vi kompletta lösningar för både luft-luftvärmepumpar och luft-vattenvärmepumpar, säger Rick Khan.

Målsättningen med det nya samarbetet är att kunna erbjuda kostnadseffektiva, trygga och smarta värmelösningar anpassade efter de behov som kunderna har. En bred portfölj av produkter och tjänster ger kunderna en högre servicenivå. Klimatsmarta lösningar är ett av flera steg som Vattenfall tar i sitt arbete mot att bli fossilfritt inom en generation.

Det nya samarbetsavtalet innebär att Vattenfall avslutar det tidigare samarbetet med Varmt&Skönt.

Läs mer om Vattenfalls erbjudande om värmepumpar 

Se även

Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala

Säkert värmeverksbygge i Uppsala: 500 000 timmar utan olyckor

En halv miljon arbetstimmar utan allvarliga incidenter. Säkerhetsarbetet kring bygget av Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala, har gett resultat.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En av Vattenfalls anläggningar i Uppsala

Vattenfall och Aker Carbon Capture i samarbete för negativa koldioxidutsläpp i bio-CCS-projekt

Vattenfall har tecknat ett samförståndsavtal med norska Aker Carbon Capture för att påskynda utvärderingen av framtida anläggningar för koldioxidavskiljning i Sverige och norra Europa.

Läs hela artikeln