Harsprånget vattenkraftverk

600 MW mer effekt i vattenkraften 2023

Vattenfalls vattenkraftverk uppgraderas och får större flexibilitet för att kunna balansera för mer sol och vind.

Vattenkraften har enorma vattenmagasin och är ett stort ”grönt batteri” som balanserar energisystemet i hela Norden. Med mer sol och vind i energisystemet krävs ännu mer flexibilitet, att snabbt kunna gasa och bromsa produktionen. Därför behöver vattenkraftverken anpassas till de nya förhållandena.

Vattenfall investerar en miljard kronor om året i vattenkraftunderhåll. Sedan 2015 pågår ett stort projekt för att uppgradera kraftverken och öka effekten och flexibiliteten.

Stornorrfors_drone_007-2.jpg

I Stornorrfors gav en uppgraderad transformator 15 MW mer effekt.

Bidrar till klimatmål

Sammanlagt ska vattenkraften utökas med 600 MW fram till 2023 utan att en enda ny damm byggs.  Det motsvarar effekten i ett halvt kärnkraftverk eller runt 100 moderna vindkraftverk och är ett betydande tillskott till Sveriges klimatmål och Vattenfalls mål att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation.

Emellertid är syftet i första hand att öka förmågan att snabbt variera produktionen när det behövs, inte att producera mer elkraft.

Redan nu har omkring 20 kraftverk uppgraderats på olika sätt och därigenom ökat den tillgängliga effekten med omkring 450 MW.

Tord-Eriksson-003-(002).jpg

Tord Eriksson, produktionschef i Vattenfall Vattenkraft.

– I de flesta fall ökas anläggningarnas verkningsgrad och effekt efter en förnyelse eftersom de turbiner, generatorer och transformatorer som vi byter till är effektivare än de tidigare. I andra fall handlar det om andra åtgärder exempelvis att se över vattendomar och få nya sådana tillstånd,  säger Tord Eriksson, produktionschef i Vattenfall Vattenkraft.

Ändrade vattendomar

Omfattande utredningar har visat vilka eventuella driftbegränsningar varje kraftstation har. Ofta handlar det om tekniska begränsningar men det kan även röra sig om gamla vattendomar.

– År 2017 fick vi tillstånd av Mark-och miljööverdomstolen att öka avledningen av vatten till Lasele och Långbjörn kraftstationer. På så sätt kunde vi öka effekten där med 27 MW. Den domen var principiellt viktig och visar nu vägen framåt för fortsatta ansökningar om ökad vattenavledning, säger Tord Eriksson.

ppt_Bergeforsens_power_station_13.jpg

I Bergeforsens kraftverk kunde effekten höjas med 29 MW efter en ny vattendom.

Ytterligare en åtgärd är att förkorta avställningstiderna vid underhålls- och investeringsåtgärder.

– Genom att följa aggregaten på vecko- och månadsbasis kan vi jämföra med tidigare års genomsnitt och direkt se våra förbättringar över tid, säger Tord Eriksson.

Mer åtgärder återstår

– Nu jobbar vi med siktet inställt på att öka den tillgängliga effekten med 600 MW fram till 2023 i våra vattenkraftverk. De åtgärder som varit enkla att genomföra har vi redan bockat av, det vill säga vi har plockat de lågt hängande frukterna. Nu återstår mer komplicerade åtgärder som innebär att det kommer att ta förhållandevis längre tid att nå de sista megawatten jämfört med tiden det tog att komma dit vi är idag, säger Tord Eriksson.

Exempel på åtgärder i vattenkraftverk

Ångermanälven

  • Stalon - Byte av brytare och skenstråk: +15 MW
  • Lasele och Långbjörn - Ny vattendom gav klartecken till ökad vattenavledning till kraftstationerna: +27 MW

Ume älv

  • Stornorrfors - Ny transformator: +15 MW

Lule älv

  • Laxede - Förnyelse: +13 MW

Indalsälven

  • Bergeforsen - Ny vattendom gav klartecken till ökad vattenavledning genom kraftverket: +29 MW
  • Stadsforsen - Åtgärd av ett mekaniskt låst löphjul: +6 MW

Mer fakta

600 MW motsvarar medeleffekten på 260 000 villors elanvändning.

Vattenfall äger ett 100-tal vattenkraftverk i Sverige med en totalt installerad effekt på cirka 8 700 MW.

Här finns våra vattenkraftverk i Sverige

Läs mer om vattenkraft

Se även

Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln
Drönare flyger över Ringhals kärnkraftverk

Vattenfall pilotkund i ny videostreamingtjänst för drönare

Vattenfall har deltagit i ett pilotprojekt där Telia tillsammans med Ericsson ONE utvecklat en ny videostreamingtjänst för drönare.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']