Kupol och reaktortanklock lyfts inför bränslebytet på Forsmark 1

Ett lyft för revisionen

Tre dygn in på revisionen är arbetet i full gång på Forsmark 1. Ett av de första momenten var förstås att lyfta av kupolen och reaktortanklocket som en förberedelse för bränslebytet.

Inför bränslebytet kyls reaktortanken ner från 286 grader till under 100 grader. Det innebär att reaktorhallspersonalen som sköter demontage av kupol och reaktortankslock får arbeta i en extrem miljö med tung skyddsutrustning. Ett riktigt bastubad i ordets rätta bemärkelse. För att skydda reaktorhallspersonalen mot för hög strålning, håller operatörerna i kontrollrummet reaktorvattnet på en nivå strax under tanklocket. När både kupol och lock har demonterats och lyfts av, fylls reaktorbassängen med vatten inför demontage av interna delar och själva bränslebytet. 

Kritisk linje

I dagtidplanerna för revisionen ligger underhållsåtgärder och provningar i en lång rad. Några är rödmarkerade och anger de åtgärder som ligger på så kallad kritisk linje, vilket betyder att de är tidsstyrande för revisionen. Just nu är det drivdonsindikeringar som ligger på kritisk linje. Forsmark 1 har 161 drivdon som reglerar styrstavarna. I varje drivdon sitter de två viktigaste indikeringarna, nämligen styrstavsindikering och drivmutterindikering.

– Det är dessa indikeringar som visar var styrstaven befinner sig i härden. Styrstavarna är ju som bekant de som reglerar effekten och snabbstoppar reaktorn vid behov, säger Anders Sjödin som är underhållsingenjör på NMQU (operativt underhåll reaktortank).

Totalt utbyte

Tidigare har drivdonsindikeringarna bytts endast vid avhjälpande underhåll (AU), vilket innebär att en felanmälan har legat till grund för bytet. Till revisonen i år är dock läget annorlunda, säger Anders Sjödin.

– Leverantörerna av indikeringarna har beslutat att materialet har en begränsad livslängd om 20 år och då börjar indikeringarna både på Forsmark 1 och 2 att närma sig ett byte relativt omgående.

Byten i etapper

Arbetet med bytet av drivdonsindikeringar har hittills gått enligt plan. På fredag kväll ska indikeringar på 34 drivdon vara bytta, därefter återstår 16 stycken som byts i samband med årlig service av 30 stycken drivdon.

– Vi har beslutat om en bytesstrategi som innebär att vi hinner byta indikeringar på 50 stycken av de 161 drivdonen under årets revision. Samtliga drivdonsindikeringar ska vara bytta till 2021, säger Anders Sjödin.

Text: Åsa Nordling
Foto: Annica Andersson

Se även

Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln
Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln