Felaktiga uppgifter i media om utsläpp

Vid åttatiden torsdag kväll den 1 augusti upptäcktes minskade syrenivåer i ett tekniskt utrymme på Forsmark 2. Utryckningspersonal i Östhammar larmades och felet kunde snabbt åtgärdas. Ingen hälsorisk förekom, varken för personal eller allmänhet.

Det var under revisionen på Forsmark 2 som personal fick indikationer på minskade syrehalter i ett relärum. Rummen innehåller teknisk utrustning för drift, och här hålls syrenivån alltid några procent under det normala för ökad brandsäkerhet.

För att minska syrehalten i dessa utrymmen produceras kvävgas, men denna kväll fortsatte produktionen trots att syrehalten gick under tillåtna 15 till ungefär 14 procent. Enligt rutin larmades då egen och regional utryckningspersonal för genomsökning av utrymmet. Ingen personal hade dock befunnit sig i relärummet, och situationen kunde hanteras internt. Utrymmet vädrades och Forsmark undersöker nu vad som föranlett tillbudet.

Felaktiga uppgifter om kvävgasläcka
Av orsaker som ännu inte klarlagts kom felaktiga uppgifter ut i media om att tillbudet skulle röra sig om en kvävgasläcka. Snarare handlade det alltså om överproduktion av kvävgas i ett avgränsat utrymme, med sänkt syrehalt som följd. Trots att relärum i första hand är avsedda för att husera teknisk utrustning, får personal under begränsad tid vistas där för att utföra underhållsarbete. Hade så varit fallet denna kväll, skulle det inte ha utgjort någon hälsofara.

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln