Felaktiga uppgifter i media om utsläpp

Vid åttatiden torsdag kväll den 1 augusti upptäcktes minskade syrenivåer i ett tekniskt utrymme på Forsmark 2. Utryckningspersonal i Östhammar larmades och felet kunde snabbt åtgärdas. Ingen hälsorisk förekom, varken för personal eller allmänhet.

Det var under revisionen på Forsmark 2 som personal fick indikationer på minskade syrehalter i ett relärum. Rummen innehåller teknisk utrustning för drift, och här hålls syrenivån alltid några procent under det normala för ökad brandsäkerhet.

För att minska syrehalten i dessa utrymmen produceras kvävgas, men denna kväll fortsatte produktionen trots att syrehalten gick under tillåtna 15 till ungefär 14 procent. Enligt rutin larmades då egen och regional utryckningspersonal för genomsökning av utrymmet. Ingen personal hade dock befunnit sig i relärummet, och situationen kunde hanteras internt. Utrymmet vädrades och Forsmark undersöker nu vad som föranlett tillbudet.

Felaktiga uppgifter om kvävgasläcka
Av orsaker som ännu inte klarlagts kom felaktiga uppgifter ut i media om att tillbudet skulle röra sig om en kvävgasläcka. Snarare handlade det alltså om överproduktion av kvävgas i ett avgränsat utrymme, med sänkt syrehalt som följd. Trots att relärum i första hand är avsedda för att husera teknisk utrustning, får personal under begränsad tid vistas där för att utföra underhållsarbete. Hade så varit fallet denna kväll, skulle det inte ha utgjort någon hälsofara.

Se även

Grässlätt med ringhals i bakgrunden

Webbinarium: Så påverkar kärnkraften miljön

Varmt välkommen att delta i online seminarium via Microsoft Teams den 28 oktober om den uppdaterade miljövarudeklarationen för kärnkraft.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Robotar kontrollerar reaktortanken i Ringhals 4

Tre robotar har noga undersökt reaktortanken på Ringhals 4 med virvelströmsmätning och ultraljud. Analyserna av mätvärdena visar att reaktortanken är lika robust som den var vid den senaste ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Reaktorhallen
Fredrik Ekenborg

Nu monteras Ågestaverket ner

Inom några veckor inleds nedmonteringen av Ågestaverket söder om Stockholm.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']