”Förnybar vätgas hjälper våra kunder att bli fossilfria”

Tre frågor till Oliver Weinmann, ny styrelseledamot i Hydrogen Europe.

Vätgas kan spela en avgörande roll i arbetet med att minska samhällets utsläpp, och framför allt minskningen av koldioxidutsläpp inom sektorer som stål- och kemisk industri, men det gäller också tunga transporter och kollektivtrafik.

Hydrogen Europe är en europeisk organisation som har sin bas i Bryssel och representerar över 150 företag, nationella sammanslutningar och forskningscentra aktiva inom vätgasområdet. Vattenfall intog nyligen en post i organisationens styrelse när Oliver Weinmann, Vattenfall Innovation, utnämndes till ny styrelseledamot. Oliver Weinmann kommer att representera energisektorn.

Vad innebär detta för Vattenfalls del, Oliver Weinmann?

OW-2017_klein-pref-500.jpg– Det visar att vårt engagemang tas på allvar och att Vattenfall ses som en av de viktigaste aktörerna inom det här området. Jag ser många fördelar: genom att vi sitter i styrelsen får vi ökade möjligheter att nätverka med övriga aktörer inom branschen och med europeiska politiker och Europeiska kommissionen, vilket i sin tur ger oss ökade möjligheter att utforma spridningen av vätgasanvändning. Jag ser personligen verkligen fram emot att få arbeta på europeisk nivå med att främja en avgörande del av energiomställningen.

Vilka frågor kommer du att driva i styrelsen?

– Just nu befinner vi oss i startgroparna när det gäller att öka förekomsten av vätgas på marknaden, och vi behöver skynda på utvecklingen.  Detta gäller såväl produktion av vätgas med förnybar och fossilfri energi som användning av vätgas för att minska utsläppen inom industrisektorn, transportsektorn och – på längre sikt – även värmesektorn. För att vi ska lyckas med detta krävs ett investeringsvänligt regelverk för vätgas som produceras med förnybara energislag. I dag ser det inte alltid ut så, och vi argumenterar för likvärdiga villkor för förnybar vätgas jämfört med fossila bränslen. Europeiska kommissionen tittar just nu på ett framtida regelverk för vätgas som så småningom också kommer att kunna tillämpas i de olika medlemsländerna.

Hur viktigt är vätgas för Vattenfall?

– Vätgas som produceras med förnybar energi kommer att vara en viktig beståndsdel i arbetet med att hjälpa våra kunder att minska koldioxidutsläppen inom områden där direkt elektrifiering inte är möjligt. I samarbete med projektpartners driver vi just nu flera lovande projekt och initiativ, som till exempel HYBRIT i Sverige och HySynGas i Tyskland. Eftersom vi i dag är en ledande operatör av vindkraftsparker vill vi spela en viktig roll när det gäller att leverera den förnybara el som behövs för att producera den mängd förnybart vätgas som efterfrågas.  Det här ligger perfekt i linje med vår vision om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation, säger Oliver Weinmann.

Läs mer om Vattenfalls vätgasprojekt

Mer information om Hydrogen Europe finns på organisationens webbplats

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Kerstin Ahlfont, Christian Barthélémy och Ulrika Jardfelt

Utnämningar till Vattenfalls koncernledning

Tre nya medlemmar av Vattenfalls koncernledning har utsetts. Vattenfalls HR-direktör Kerstin Ahlfont utses till ny finansdirektör. Christian Barthélémy blir ny HR-direktör och Ulrika Jardfel...

Läs hela artikeln