Miljöbesiktning med stort A

Tisdagens granskning av Ringhals utsläpp till luft gav nästan inga anmärkningar. Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen kan vara trygga med att Ringhals inte äventyrar tillståndet enligt miljödomen.

För att bedriva den verksamhet som Ringhals gör behövs ett kärntekniskt tillstånd som ges av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Men det behövs också ett miljötillstånd som ges genom en miljödom i Mark- och miljödomstolen och för det är Länsstyrelsen i Halland tillsynsmyndighet. För att myndigheterna ska veta att Ringhals gör som man är ålagd enligt de båda tillstånden kommer de och gör inspektioner med jämna mellanrum. Igår var det dags för periodisk miljöbesiktning med inriktning utsläpp till luft.

Under en hel dag går besiktningsförrättare runt på Ringhals och tittar på verksamheter som är relevanta för besiktningen så som kompostering och lagring av rensmassor, hantering av kemikalier som ammoniak, flyktiga organiska ämnen, köldmedia och svavelhexafluorid och utsläpp från transporter. Även representanter från Länsstyrelsens miljöenhet och från Varbergs kommuns miljö- och hälsoförvaltning deltar.

c2_ringhals_Vid rensmassorna.jpg

Vid komposten för rensmassor för uppföljning av villkor gällande lukt. Till vänster är besiktningsförrättare Nina Wennström och till höger Tommy Andersson, Markplanering.

Besiktningsförrättare Nina Wennström, Ramboll, var mycket nöjd med vad hon sett under dagen.

– Jag har inga påpekanden! Det är ett väldigt bra resultat! Ni har goda marginaler till era egna villkor.

Vi kan alltid bli bättre

Besiktningen erbjuder alltid förbättringsförslag och den här gången uppmanade besiktningsförrättare Nina Wennström att Ringhals kan titta på möjligheten att åka mer tåg än flyg.

– Avslutningsvis: Ringhals är extremt välordnat jämfört med andra industrier. Ni har noggranna instruktioner som ni följer väl, säger Nina Wennström.

– Det är viktigt för oss att få den här checken, så vet att vi är på rätt väg och få reda på vad vi kan göra bättre, säger Ulrika Bothin, miljöingenjör på Ringhals.

Läs mer om Ringhals miljöarbete här.

Text: Erika Lek
Foto: Ringhals

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln