Reaktor 2 i Forsmark

Nio av tio har förtroende för Forsmark

Förtroendet för Forsmarks kärnkraftverk, som står för en sjättedel av Sveriges elförsörjning, ligger på en stabil och hög nivå.

Det visar resultatet av den årliga opinionsundersökningen som genomförts av Demoskop. I den inre cirkeln i norra Uppland noteras att 90 procent anger att de har förtroende för Forsmark. Sett till hela Upplands- och Gävleområdet är motsvarande andel 86 procent. Resultatet är i paritet med tidigare års mätningar.

Förtroendet kring både säkerheten, företagsledningen, tillförlitligheten i driften, beredskapen inför olyckstillbud och hanteringen av det radioaktiva avfallet har ökat.

– Högt förtroende är inget som man kan ta för givet. Öppenhet och faktabaserad information tror jag bidrar till att vi ligger på en stabil och hög nivå hos invånarna, säger Charlotta Eldelind som är kommunikationschef på Forsmark och Ringhals.

Undersökningen visar att 72 procent av de tillfrågade anser att en minskning av växthusgaser är det viktigaste miljömålet:

– Kärnkraften dök upp som en ”bubblare” i slutet av valrörelsen, främst var det kärnkraftens positiva miljöprestanda och låga klimatpåverkan som lyftes fram. Det publicerades fler debattartiklar, insändare, ledare och nyhetsinslag än på mycket länge – övervägande delen med en positiv ton. Flödet håller i sig med oförminskad intensitet, säger Charlotta Eldelind som är kommunikationschef på Forsmark och Ringhals.

Över hälften av de svarande i Demoskops undersökning vill ha mer information om Forsmarks miljöarbete:

– Undersökningen ger oss värdefull information om omgivningens kunskapsbehov och vad de vill veta om vår verksamhet, säger Charlotta Eldelind som är kommunikationschef på Forsmark och Ringhals

Under förra året fanns en tendens till minskat stöd för kärnkraften. Nu återgår snarare uppfattningarna till de nivåer som rådde 2016.

Fakta om undersökningen

Undersökningen av Demoskop görs för att mäta allmänhetens förtroende för Forsmarks och Ringhals kärnkraftverk. Den berör också den allmänna inställningen till kärnkraft, oro för olycksrisker och miljöpåverkan. Mätningar har genomförts årligen sedan 1983. Intervjuerna i 2018 års mätning genomfördes den 22/11–16/12.

Forsmarks resultat baserar sig på 647 telefonintervjuer med ett representativt urval av befolkningen i åldern 18 år och äldre i följande områden:

Norduppland: 260 intervjuer i Tierp, Älvkarleby och Östhammar
Uppland- och Gävleområdet: 387 intervjuer i Uppsala, Heby, Gävle, Sandviken och Norrtälje.

För ytterligare kommentarer: presskontakt tel 0340-647 01 28

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln