Ökat stöd för svensk kärnkraft

Stödet för svensk kärnkraft växer. Allt fler kan tänka sig nya reaktorer, samtidigt som färre vill avveckla dagens kärnkraft – bara 11 procent jämfört med 19 procent i fjol, enligt Novus.

Novus har på uppdrag av Analysgruppen gjort en webbaserad undersökning med 1027 personer i åldern 18-79 år som svarat på frågor under perioden 24–30 oktober 2019. Deltagarfrekvensen var 54 procent.

Resultatet visar att 78 procent är för dagens reaktorer. Motsvarande andel i fjol var 71 procent. Många av dem som är kärnkraftspositiva kan också tänka sig nya reaktorer, sammanlagt är det 43 procent (+7 procentenheter) av de svarande som angett det medan 35 procent enbart är för fortsatt drift av nuvarande reaktorer.

Samtliga åldersgrupper är i år mer positiva till att fortsätta använda kärnkraftverken och vid behov bygga nya reaktorer.

Andelen kärnkraftspositiva kvinnor har ökat från 57 till 67 procent medan stödet hos männen ligger på 88 procent (+3 procentenheter). När det gäller ny kärnkraft är nära två av tre män för detta, medan drygt var femte kvinna är för. För kvinnorna handlar det om en stor ökning: från 14 till 22 procent. För männen gäller en ökning från 57 till 63 procent.

Andelen som vill avveckla dagens kärnkraft med politiska beslut har minskat från 19 till 11 procent.

Mer information hittar du hos Analysgruppen, se länk nedan.

Läs hela undersökningen på Analysgruppens hemsida

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Abstract bild Kajaani Datacenter - Illustration: lumi-supercomputer.eu
Illustration: lumi-supercomputer.eu

Vattenfalls vattenkraft driver finsk superdator

LUMI, en av världens mest avancerade superdatorer, ska installeras på CSC:s datacenter i Kajaani, Finland. Detta är en del i ett europeiskt initiativ och LUMI, som är en av världens snabbas...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']