Övning Havsörn på Forsmark 23-24 oktober

Den 23-24 oktober genomförs en stor nationell kärnkraftsövning på Forsmark, övning Havsörn 2019. Polis med insatsstyrkor, räddningstjänst och kustbevakning kommer att befinna sig och öva skarpt på Forsmarks område.

Övningen kommer att pågå både på och runt skyddsobjektet samt inne på Forsmarks område. Eftersom polisen övar skarpt kommer både polisfordon av olika slag samt poliser röra sig i området kring Forsmark. Pyroteknik ingår i övningen, så smällar och rökutveckling kan förekomma.

Den här typen av totalövningar för kärnkraften under länsstyrelsen ledning genomförs vart sjätte år på Forsmark och samkörs då med Forsmarks ordinarie blockövningar. Årets övning är dock den hittills största beredskapsövning för kärnkraften som genomförts i Sverige, då cirka 80 externa aktörer, myndigheter och organisationer deltar under 36 timmar. Utöver länsstyrelsen och polisen övar även Strålsäkerhetsmyndigheten med fullt bemannade staber.

havsörn stor logga.jpg

Syftet med övningen
I maj 2017 fick Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att främja och utveckla en sammanhängande planering för totalförsvaret. Det innebär att förmågan för Sveriges civila försvar och landets totalförsvar att hantera större oönskade händelser i samhället ska höjas.

Havsörn 2019 syftar till att alla deltagande aktörer gemensamt övar sin samlade förmåga att utveckla och stärka förmågan att hantera konsekvenserna av en kärnteknisk olycka.

Inriktningen och genomförandet ser annorlunda ut jämfört med tidigare kärnkraftsövningar, bland annat läggs ett större fokus i årets övning på att öva länets uthållighet vid en större samhällsstörning.

Aktörerna som ingår i Havsörn kommer att öva bland annat uthållighet, ledning och samordning, utrymning, samlad och gemensam lägesbild samt information och kommunikation.

"Gråzonsproblematik" övas
Gråzonsproblematik innebär att gränsdragningen mellan fred och krig inte är lika tydlig. Detta oklara tillstånd kallas ofta gråzon. Det kan också vara svårt att avgöra om medvetna antagonistiska handlingar ligger bakom olika händelser eller störningar som påtagligt påverkar samhällets funktion. Detta fiktiva scenario är utgångspunkten för övning Havsörn.

Praktisk information
Fördröjningar i trafiken kan förekomma, tänk på att vara ute i god tid om du ska förflytta dig med bil.

Presskontakt och Forsmarks skarpa presscenter under övning Havsörn
Under övningen upprättar Forsmark Kraftgrupp ett presscenter i Gamla herrgården i Forsmarks bruk. Ta andra avfarten till höger när du kommer till Forsmarks bruk, om du färdas väg 76 norrut. Följ avfartsvägen från väg 76 och passera den stora Nya herrgården på vänster sida. Fortsätt vägen rakt fram, så kommer du till Gamla herrgården, också på din vänstra sida. En gul byggnad med två flyglar.

Media som vill få information om Forsmarks del i Havsörn 2019 hänvisas till presscenter och till Anna Collin, som är pressansvarig under övningen.

Kontakt: Anna.collin@vattenfall.com, telefonnummer: 072-221 64 28
Besöksadress: Gamla herrgården Forsmarks bruk, se vägbeskrivning ovan.

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']