Processdetektiven Jessika

För att få färdigt betyg i fyraårig teknisk, med inriktning maskin, behövde Jessika Johansson en praktikplats. Hon sökte till flera olika industrier i närheten. Ringhals var det enda företaget som kunde ta emot kvinnliga praktikanter, för här fanns det omklädningsrum. Nu har Jessika kört Ringhals 1 i drygt 30 år!

jessika-johansson.jpg

När jag började som sommarjobbare mellan trean och fyran i gymnasiet, tyckte jag att det var jätteroligt, berättar Jessika. Så stort och spännande att se hur allt fungerar och hur helheten hänger ihop.

Efter sista året i gymnasiet sökte hon sommarjobb på Ringhals igen och det fanns tjänster ute, så man gjorde om sommarjobbsansökan till en jobbansökan och så fick Jessika en riktig anställning på Ringhals redan 1989.

– Jag blev stationstekniker, det som nu heter processoperatör, på Ringhals 1. För nybörjare är det som att hela skiftlaget är personliga lärare och processoperatörer får verkligen en gedigen utbildning med god anläggningskännedom.

Detektivarbete i processen

– Jag har alltid velat framåt, inte med ett bestämt slutmål, men jag är alltid sugen på nästa steg, säger Jessika.

Efter tio år som stationstekniker varvade hon teori och simulatorträning med att gå bredvid för att bli turbinoperatör.

– Turbinprocessen är rolig. Det är ett flöde genom alla systemdelar och det är spännande att hitta orsaken när en liten förändring på ett ställe kan bero på något som händer långt tidigare i processen. Det intressanta är att analysera detaljer och förstå förlopp och när något händer sätta allt åt sidan för att agera här och nu i stunden, berättar Jessika entusiastiskt.

Intresset för processen ledde till hennes skötebarn, programmet Rondettan där man grafiskt sammanställer trender. Det, ronddatorer och andra hjälpmedel för insamling av mätvärden och analys, förvaltas och vidareutvecklas i gruppen ”RAPP”, RondAPPlikationer, som Jessika håller ihop.

Som turbinoperatör blev Jessika mer delaktig i hela kontrollrumsarbetet och efter ett kort tag vidareutbildade hon sig till reaktoroperatör.

– Härddriften är helt annorlunda än turbinprocessen och särskilt vid revisioner finns ett annat tryck på reaktoroperatören. Då är det mycket telefonsamtal och driftomläggningar sker kontinuerligt samtidigt som övervakningen är lika viktig som under drift.

Pionjär i Primavera

Från reaktoroperatör gick Jessika vidare till att bli skiftingenjör. 2010 lämnade hon kontrollrummet för att vara ABH-chef. Det var första året med planeringsverktyget Primavera, som också lockade fram Jessikas detektivtalanger.

– Vi fick prova oss fram och försöka hitta varför det blev tokigt i planeringen, berättar hon. Det var rätt tufft faktiskt, men vi såg omedelbart fördelar med det nya planeringsverktyget och det gjorde att vi orkade reda ut problemen. Tidigare var planeringen grövre, men nu när det är lättare att planera jämnas de värsta pucklarna ut och revisionen flyter på smidigare.

Skiftchefen styr upp

Jessika jobbade med arbetsledning i olika grad i sina roller som turbinoperatör, reaktoroperatör och skiftingenjör. Efter knappt ett år som ställföreträdande skiftchef var steget inte långt när hon sedan blev skiftchef.

– För mig är det viktigt med ordning och planering, säger Jessika. Det är viktigt för arbetsmiljön och för det totala resultatet. Mitt mål är att alla ska vara trygga och känna sig respekterade på sin arbetsplats.

Själv har Jessika inte känt sig särskilt drabbad av orättvisor.

– Det kan ha varit mer förr att man blev underskattad eller överskattad som kvinnlig medarbetare, men nu tycker jag att det har planat ut.

Text: Malin Söderlind
Foto: Annika Adler Örnborg

Ringhals startsida

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']