Johan Sohlberg, meteorolog hos Vattenfall

Sommarvädret – så blir det

Ostadig juni men sedan blir det varmare och torrare. Så blir sommaren enligt Vattenfalls meteorolog.

Långtidsprognoser är av naturen osäkra. Hur vädret blir på en enskild plats går bara att förutspå med någon dags varsel. Ändå behöver Vattenfall så bra det går ta reda på vädret flera veckor eller månader i förväg för att kunna planera elproduktion och prisutveckling.

Just i år är sommarvädret lite lättare att ha åsikter om än normalt, säger Johan Sohlberg som är Vattenfalls meteorolog i Stockholm.

Weatherguy5.jpg

Johan Sohlberg, meteorolog hos Vattenfall.

– Förutsättningarna för att kunna förutspå vädret är olika bra över året och tyvärr i allmänhet som sämst i maj månad. Just i år finns ändå en del signaler när vi jämför de atmosfäriska förhållandena med tidigare år. På så sätt kan vi åtminstone ha en åsikt om sommarvädret fram till augusti.

Varmare i juli

Säsongsmodellerna kombinerat med statistik tyder på att sommaren börjar med ostadigt väder i norra Europa under juni månad. I juli börjar det bli varmare i kontinentala Europa och värmen sprider sig även norrut till Sverige under månaden och fram i augusti, då det emellertid återigen kan bli ostadigt väder längst i norr.

Eftersom grundvattennivåerna redan tidigare är låga på många håll finns också risk för en problematisk situation med sinande brunnar.

Sannolikheten för att prognosen ska slå in uppskattar Johan Sohlberg till ungefär 60 procent.

Vädret allt viktigare

För ett energiföretag som Vattenfall blir förmågan att förutspå vädret allt viktigare. Regn, sol, vind och temperaturer är alla faktorer som påverkar produktionen och energibehovet enormt. Vattenfall har därför flera meteorologer anställda i Sverige, Tyskland och Storbritannien för att ta fram skräddarsydda prognoser och för att utveckla nya prognosmodeller.

– Vädret är en av de faktorer som påverkar elpriset mest. Därför måste vi ha koll på hur vädret ska bli både om två veckor och om två timmar. Annars riskerar vi att hamna helt i händerna på vädrets makter, säger Johan Sohlberg.

Se även

En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln

Elmarknaden just nu: 2020 kan bli ett rekordår för elpriset

Mycket nederbörd och varmare temperaturer än normalt har lett till att 2020 kan gå till historien som ett av de år då elpriserna varit lägst.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Bra förutsättningar för stabilt elpris

Elprisgapet mellan norra och södra Sverige minskar. Högre kapacitet inom kärnkraften, lättade överföringsbegränsningar, samtidigt som norra Sverige har fortsatt god tillgång på vatten- och v...

Läs hela artikeln