Vy över Ringhals och omgivningarna en sommardag

SSM ger Ringhals godkänt

Strålsäkerhetsmyndigheten ger även i år Ringhals bra betyg för kärnkraftverkets strålsäkerhet. Särskilt goda omdömen ges för arbetet med att anpassa organisationen inför framtiden med två anläggningar i drift.

SSM:s årliga utvärdering av kärnkraftverkens strålsäkerhet är en viktig återkoppling på hur Ringhals strålsäkerhetsarbete drivs och utvecklas. Rapporten bygger på omkring 80 granskningar, inspektioner och verksamhetsbevakningar som SSM genomfört inom 17 olika tillsynsområden det senaste året.

Myndigheten lyfter fram hur Ringhals har en god förmåga att driva och ta moderniserings- och förbättringsprojekt i mål, vilket leder till högre tillgänglighet och säker drift.

– Myndigheten ger oss ett gott betyg på vårt arbete och konstaterar att vi håller en hög säkerhetsnivå, säger Björn Linde, VD. Det finns förbättringsområden inom drift, underhåll och anläggningsutveckling för att förebygga driftstörningar och andra fel, vilket vi även identifierat själva.

Ringhals befinner sig i en omställningsfas då Ringhals 1 och 2 stängs de kommande åren, vilket gjort att SSM förstärkt sin tillsyn gällande organisationens engagemang och motivation kopplat till säkerheten på kärnkraftverket. Myndigheten konstaterar att organisation- och verksamhetsfrågorna omhändertas väl. Myndigheten skriver i sin rapport att Ringhals har en tydlig strategi för att säkra kompetens och bemanning, situationen hanteras aktivt och målmedvetet med ”en påtaglig vilja att hitta vägar för medarbetarna genom omställningen”.

2018 producerade Ringhals över 30 terawattimmar el, mest i verksamhetens historia och mer än något annat svenskt kärnkraftverk genom tiderna.

SSM:s pressmeddelande

Fakta

SSM:s strålsäkerhetsvärdering av svenska kärnkraftverk görs utifrån en fyrgradig skala: God, Tillfredsställande, Acceptabel, Ej acceptabel.

Se även

Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']