Vy över Ringhals och omgivningarna en sommardag

SSM ger Ringhals godkänt

Strålsäkerhetsmyndigheten ger även i år Ringhals bra betyg för kärnkraftverkets strålsäkerhet. Särskilt goda omdömen ges för arbetet med att anpassa organisationen inför framtiden med två anläggningar i drift.

SSM:s årliga utvärdering av kärnkraftverkens strålsäkerhet är en viktig återkoppling på hur Ringhals strålsäkerhetsarbete drivs och utvecklas. Rapporten bygger på omkring 80 granskningar, inspektioner och verksamhetsbevakningar som SSM genomfört inom 17 olika tillsynsområden det senaste året.

Myndigheten lyfter fram hur Ringhals har en god förmåga att driva och ta moderniserings- och förbättringsprojekt i mål, vilket leder till högre tillgänglighet och säker drift.

– Myndigheten ger oss ett gott betyg på vårt arbete och konstaterar att vi håller en hög säkerhetsnivå, säger Björn Linde, VD. Det finns förbättringsområden inom drift, underhåll och anläggningsutveckling för att förebygga driftstörningar och andra fel, vilket vi även identifierat själva.

Ringhals befinner sig i en omställningsfas då Ringhals 1 och 2 stängs de kommande åren, vilket gjort att SSM förstärkt sin tillsyn gällande organisationens engagemang och motivation kopplat till säkerheten på kärnkraftverket. Myndigheten konstaterar att organisation- och verksamhetsfrågorna omhändertas väl. Myndigheten skriver i sin rapport att Ringhals har en tydlig strategi för att säkra kompetens och bemanning, situationen hanteras aktivt och målmedvetet med ”en påtaglig vilja att hitta vägar för medarbetarna genom omställningen”.

2018 producerade Ringhals över 30 terawattimmar el, mest i verksamhetens historia och mer än något annat svenskt kärnkraftverk genom tiderna.

SSM:s pressmeddelande

Fakta

SSM:s strålsäkerhetsvärdering av svenska kärnkraftverk görs utifrån en fyrgradig skala: God, Tillfredsställande, Acceptabel, Ej acceptabel.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln