Åkers Sweden AB:s gjuteri – Foto: Viktor Mácha
Foto: Viktor Mácha – Åkers Sweden AB:s gjuteri

Stålbolag expanderar med hjälp av Vattenfalls lösning ”Färdig Elanläggning”

Genom Vattenfalls helhetslösning kan Åkers Sweden fokusera på sin kärnverksamhet och expansion.

När ståltillverkaren Åkers Sweden AB behövde expandera verksamheten såg de möjligheten att få en driftssäker, stabil och underhållsfri elanläggning. Genom Vattenfall Network Solutions lösning ”Färdig Elanläggning” får Åkers Sweden en helhetslösning som passar deras behov och gör det möjligt att fokusera på sin kärnverksamhet.

Redan år 1580 startade Åkers Sweden AB upp tillverkningen av stålkanoner i sitt styckebruk och år 1806 utvecklades verksamheten med tillverkning av stålvalsar för industrin. När företaget år 2018 behövde expandera sin verksamhet insåg de att det fanns ett behov av att förnya även sin befintliga elanläggning. Genom att förnya elanläggningen skapas förutsättningar att säkerställa en god elleverans som i sin tur minskar risken för produktionsbortfall eller personskada vid eventuella haverier.

Genom att Vattenfall kan erbjuda helhetslösningen ”Färdig Elanläggning”, kan Åkers Sweden fokusera på sin egen verksamhet och expansion, samtidigt som Vattenfall tar ansvar för investering och projektledning av den befintliga elanläggningen.

– Vår verksamhet är beroende av en fungerande elanläggning där varje störning kan få stora konsekvenser för vår produktion. Eftersom teknikutvecklingen inom alla områden går fort har vi svårt att upprätthålla vår egen kompetens inom elkraft. Därför tycker vi det är bra att Vattenfall, med sin erfarenhet och kunskap, kan bidra till en stabil elanläggning. Det gör att vi kan använda våra egna resurser till att istället fokusera på vår kärnverksamhet och  säkerställa tillgängligheten i vår produktionsanläggning, menar Mattias Abrahamsson, Elansvarig på Åkers Sweden AB

Vattenfall Network Solutions levererar energilösningar och tar fullt ekonomiskt och funktionellt ansvar för kundens elanläggning. Genom konceptet ”Färdig Elanläggning” levererar Vattenfall en behovsanpassad lösning till Åkers Sweden. Det innebär att Vattenfall tar över elsäkerhetsansvaret för både den befintliga och kommande elanläggningen, samt investerar i 6kV stationer för att säkra upp befintlig elanläggning inför kundens kommande expandering. Kunden får ta del av Vattenfalls expertis och kompetens gällande elanläggningar samtidigt som de nu får en lämplig beredskapslösning och en säker elleverans.

– Vi är glada att Åkers Sweden har valt vår funktionslösning ”Färdig Elanläggning” där Vattenfall kan leverera värde genom att nyttja vår storlek och kunskap inom elkraft. Många av våra kunder, likt Åkers Sweden, har en produktion som behöver en säker och väl fungerande elanläggning med snabb tillgång till beredskap, reservdelsförsörjning och även investeringar när så behövs. Genom vår funktionslösning kan vi hjälpa kunden att hålla en hög tillgänglighet för elkraftanläggningen och därmed minimera riskerna för exempelvis produktionsbortfall, menar Torbjörn Johansson, chef för Vattenfall Network Solutions Sweden.

Avtalet, som löper under tio år, innebär att Vattenfall Elanläggningar nu har helhetsansvaret för driften av elanläggningen, samtidigt som Åkers Sweden nu kan fokusera på sin kärnverksamhet.

Se även

Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall deltar i unikt test av elnätet vid snabbladdning av elfordon

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA genomfört ett ’stresstest’ av hur snabbladdare påverkar elnätet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']