Trångt om saligheten i stor revision

Det är en omfattande revision som genomförs på Ringhals 4 under en månad. Många projekt och underhållsarbeten samsas om utrymmet i reaktorinneslutningen, turbinhallen, el-, hjälpsystem- och servicebyggnaderna. Dessutom nyttjas gårdsplanen till flera jobb. Idag 28 augusti börjar det!

– Vi har dedikerat flera möten åt att få ihop logistiken, fast det blir trångt, säger revisionsledare Tommy Larsson.

R4-revision-2019.jpg

Revisionsledarna Tommy Larsson och Jan Andersson uppmanar till samarbete när det blir trångt under revisionen. Här står de framför plansilarna vid saltvattensystemets nödkylningsventiler, som ska vara monterade och redo inför revisionens första tunga lyft i turbinhallen.

– I början av revisionen får max 70 personer vistas i reaktorinneslutningen av utrymningsskäl, då prioriterar vi att nå drifttillstånd 7 då bränslet är urtaget från härden, konstaterar revisionsledare Jan Andersson. Det är risk för köer.

Vad ska göras i reaktorinneslutningen?

– Plaströren som skyddar kablaget till branddetektorerna byts till metallrör, 960 stycken baffelskruvar provas i reaktortanken, kablaget till härdutloppstemperaturmätningen byts ut, det blir nya tätningar på två av de tre reaktorkylpumparna, mineralullisolering byts mot spegelisolering, rörstöd förstärks, förberedande arbete görs för den oberoende härdkylningen, det blir ånggeneratorprovning och andra jobb.

Vad händer på gården utomhus?

– Vi fräschar vi upp kondensatförrådstanken. I svallbassängen spärras vattenutloppet med bågsättare. Två lokaltransformatorer byts ut. Det kommer dessutom att vara upplag för utrustning och komponenter. Det står två dieseldrivna tryckluftkompressorer på gården som backar upp när vi får fyra nya kompressorer för arbetsluft och instrumentluft.

Blir det några jobb i turbinhallen?

– Ja, nya kulfångare till tubreningen i saltvattensystemet, ny spänningsreglering som innebär att man tar ut åtta skåp och ersätter dem med fyra nya, matarvattenflödesmätningen och den termiska effektberäkningen förbättras, nöddräneringsventiler byts ut och projektet för oberoende härdkylning, OBH är förstås även här och jobbar. På ena turbinsidan byter vi för första gången fyra musselfilter i saltvattensystemet, vi ljusbågsprutar ångrör, det blir flexslang istället för röranslutningar på servona till ångreglerventilerna och mycket mer.

Andra insatser ni vill lyfta?

– Nytt fasavbrottsskydd, kontrollrummet kommer att slippa ljudet från vissa instrumentskrivare som byts ut mot skärmar, nya generator/transformator-skydd, elskåp skruvas fast för seismiskt skydd, det blir även ett nytt musselfilter på det säkerhetsklassade saltvattensystemet och tuberna i värmeväxlare till restvärmesystemet täthetsprovas.

Får personalen plats att äta och byta om?

– Det blir trångt i anläggningen, då det är många jobb som sker på begränsad tid. Tyvärr kommer det även att bli trångt i matsalar och omklädningsrum. Eftersom gårdsplanen är fullbokad har vi inte plats för något restaurangtält i år, vi får samsas så gott det går i befintliga utrymmen.

Text och foto: Malin Söderlind

Gå till Ringhals sida här

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln