Vattenfall förvärvar holländskt el- och gasförsäljningsföretag

DELTA Energie levererar förnybar el och gas till privatkunder samt små och medelstora företag, främst i provinsen Zeeland.

Vattenfall är en stark partner för DELTA, och tillsammans kommer de två företagen att kunna åstadkomma ännu mer vad gäller att leverera fossilfri energi till sina kunder. DELTA Energie kommer att fortsätta sin verksamhet från Zeeland som ett oberoende företag.

DELTA levererar idag telekomtjänster från DELTA Fiber Nederland BV och förnybar el och gas från DELTA Energie BV. Vattenfall tar endast över DELTA Energie BV.

– Genom DELTA Energie förstärker vi vår position i Nederländerna och utökar Vattenfalls portfölj med ett starkt företag inom förnybart som har en lång historia i Zeeland. DELTAs lojala kunder och medarbetare passar oss perfekt och representerar allt vad vi som Vattenfall står för. Vi är därför mycket stolta över att få välkomna DELTA Energie till oss. Vi vill göra det möjligt att inom en generation leva utan fossila bränslen, och vi kan nu inkludera DELTA i vår mission, säger Martijn Hagens, Senior Vice President och chef för Business Area Customers & Solutions, Vattenfall.

– Jag är glad över att DELTA Energie, genom att vi förvärvas av Vattenfall, får en gedigen grund för att fortsätta vårt arbete som föregångare i utvecklingen av energi från hållbara källor. Vårt starka band till Zeeland-provinsen förblir dessutom intakt: vi fortsätter att vara DELTA, både när det gäller telekom och energi, säger DELTAs koncernchef Marco Visser. – Vi har redan skapat nya möjligheter för vårt telekomföretag genom att ta över Caiway. DELTA Energie får nu en utmärkt utgångspunkt för en fortsatt utveckling av en hållbar framtid.

Parterna är överens om att inte uppge några affärsmässiga detaljer om överenskommelsen. Förvärvet förutsätter ett positivt utlåtande från DELTAs företagsråd och godkännande från Nederländernas konsument- och marknadsmyndighet (Authority for Consumers and Markets – ACM).

Fakta

DELTA Energie har 120 medarbetare och 170 000 kunder för förnybar el och gas. Företaget har sitt säte och största kundunderlag i Zeeland-provinsen i södra Nederländerna.

Se även

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']