Vattenfall och HYBRIT i fokus på FN:s klimatkonferens

Nu pågår FN:s klimatkonferens COP25. Vattenfall finns på plats för att inspirera andra att minska fossilberoendet i industrin.

FN:s klimatkonferens COP25 startade redan förra veckan i Madrid. Den här veckan anländer politiska beslutsfattare vilket innebär att konferensen går in i ett nytt skede i. Dessutom finns Vattenfalls representanter på plats, bland annat för att sprida insikterna om vad HYBRIT-projektet kan bidra med i klimatfrågan.

Under COP21 i Paris 2015 slöts Parisavtalet om att begränsa temperaturökningen till under 2 grader. Sedan dess handlar de årliga COP-mötena om att utarbeta reglerna för hur det ska gå till så att avtalet kan omsättas i praktiken. Årets möte syftar bland annat till att säkerställa att en internationell handel med utsläppsrätter resulterar i verkliga utsläppsminskningar och att utsläppen inte bara minskar på ett ställe men istället ökar någon annanstans.

HYBRIT i fokus

I år har också HYBRIT-projektet en mer framträdande roll än tidigare. Det var under Climate Summit i New York i september som Sverige och Indien tog initiativ till att skapa en grupp av länder och företag som fick i uppdrag att identifiera åtgärder för att driva på industrins omställning i en fossilfri riktning. Det gäller inte minst ökad elektrifiering. HYBRIT lyftes där fram som ett av de mest ambitiösa projekten för att minska industrins utsläpp av koldioxid.

Cecilia-Hellner-02-1920x1080.jpg

Cecilia Hellner, chef för samhällskontakter för Norden, Vattenfall.

På plats för att inspirera andra

Gruppen, Leadership Group for Industry Transition, har ett möte under COP25 på måndagen 9 december. Där deltar bland andra Vattenfall, LKAB och SSAB som tillsammans äger och driver HYBRIT. Cecilia Hellner, chef för samhällskontakter för Norden, representerar Vattenfall.

– Vi är där för att i första hand informera och att inspirera. HYBRIT-tekniken har potential att kunna användas överallt där det finns en politisk vilja – och fossilfri energi, och stålindustrin står idag för 7 procent av alla koldioxidutsläpp i världen. Men det krävs också att politiker har långsiktighet och sätter ambitiösa mål, säger hon.

Vattenfall deltar även i flera andra arrangemang under COP25, se faktaruta.

Läs mer om HYBRIT och andra vägar för att elektrifiera industrin

Läs mer om FN:s klimatkonferens COP25

Fakta om COP25

  • FN:s klimatkonferens COP25 hålls i Madrid 2–13 december 2019.
  • I årets konferens väntas över 195 länder delta.
  • COP står för ”Conference Of the Parties” och hålls årligen i olika länder.

Vattenfall medverkar i flera arrangemang under COP25

  • 9 december: Leadership Group for Industry Transition. Vattenfalls Cecilia Hellner deltar tillsammans med LKAB och SSAB. Fler EU-länder och andra företag deltar också.
  • 10 december: EU:s klimatdag. Elina Kivioja, landschef i Finland representerar Vattenfall i en paneldiskussion om hur innovation kan leda till mer klimatsmart teknik.
  • 12 december: ”EU climate technologies II – Fossil-free steel”. Vattenfalls Cecilia Hellner deltar tillsammans med LKAB och SSAB. Sveriges miljöminister Isabella Lövin och Mauro Petriccione, Europeiska kommissionen, är keynote speakers.
  • 12 december: Cecilia Hellner deltar i paneldiskussion om Ikeas ambition att bli klimatpositivt till 2030.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Tranfamilj flyger genom Klim-vindkraftparken. Foto: Henrik Haaning Nielsen
Foto: Henrik Haaning Nielsen

Fåglar är bra på att undvika vindkraftverkens vingar

En ny fågelstudie vid danska vindkraftverk visar att fåglar är betydligt bättre på att undvika vindkraftverkens vingar än man tidigare trott.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']