Elektrifiering för att minska industrins koldioxidutsläpp

Klimatsamarbeten är på gång.

Skapa balans mellan ekonomisk tillväxt, samhällsutveckling och klimatförändring

Klimatförändringarna skapar rubriker överallt. Samtidigt fortsätter efterfrågan på de material, varor och tjänster som i dagsläget står för de största koldioxidutsläppen att öka. Parallellt är ändå framsteg på gång. Ett exempel är att Vattenfall ingår partnerskap med andra sektorer och företag på alla sina marknader för att bidra till att nå de globala klimatmålen.

Den större bilden

I dag lever vi längre och är friskare och rikare än någonsin tidigare, och världen fortsätter att växa i en takt som saknar motstycke genom tiderna. Faktum är att världens befolkning ökar med 83 miljoner personer varje år, och det uppskattas att vi år 2050 kommer att nå 10 miljarder.

Folk fortsätter att flytta till städerna, och inom 30 år väntas 68 % bo i tätorter. Därför måste vi fortsätta utvinna och producera material för att kunna bygga ytterligare flerbostadshus, fler järnvägar för våra tåg och fler batterier för våra elbilar och mobiltelefoner. Samtidigt kommer fler människor att behöva förflytta sig över olika sträckor och allt fler varor måste skickas till konsumenter över hela världen.

Det är inte svårt att förstå att en större befolkning konsumerar mer. Dock kvarstår utmaningen med att begränsa energiproduktionens klimatpåverkan. Något som inte är lika uppenbart, men lika viktigt, är koldioxidavtrycket från dagens samhälle: betong, stål och plast. Tillverkningen av dessa material är mycket koldioxidintensiv och släpper ut stora mängder koldioxid i atmosfären varje år. Och det finns inga tecken på att efterfrågan håller på att minska.

Under de senaste 30 åren har den årliga cementtillverkningen fyrdubblats, vilket innebär att den nästan har ökat från en miljard till fyra miljarder ton per år. Under det senaste årtiondet ökade den globala efterfrågan på stål med 40 %, varav enbart Kina stod för 95 %. Och trots den globala debatten kring plast har efterfrågan på detta material fördubblats ungefär vart tjugonde år, och den globala tillverkningen har ökat från 1,5 miljoner ton 1950 till 322 miljoner ton 2015.

Ledningar och rör

Att samarbeta med industrin är ett effektivt sätt att utveckla nya lösningar.

Elektrifiering som ett sätt att minska industrins och transportsektorns koldioxidutsläpp

Industrin står tillsammans med transportsektorn för den största andelen koldioxidutsläpp i världen i dag. Vi på Vattenfall strävar efter att erbjuda alla kunder klimatsmart energi och att möjliggöra ett liv fritt från fossila bränslen inom en generation. För att det ska kunna bli verklighet samarbetar vi med andra sektorer och företag där elektrifiering kan användas för att eliminera eller minska koldioxidutsläppen så att vi kan nå klimatmål som till exempel Parisavtalet.

Att samarbeta med industrin är ett effektivt sätt att utveckla nya lösningar så att vi kan öka effektiviteten och nå internationella klimatmål genom att eliminera vissa av de stora källorna till koldioxidutsläpp. Elektrifiering och fossilfritt väte är nycklarna till framgång.

Mer om partnerskapen

Ståltillverkning på en av SSAB:s fabriker. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskap med LKAB och SSAB arbetar Vattenfall för fossilfri stålproduktion.

Två Preem-medarbetare på ett raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Vätgasanläggning – ett steg mot fossilfrihet med Preem.

Vattenmolekyler

Vi tar fram innovativa lösningar för att minska koldioxidutsläppen genom fossilfri vätgas.

Ett SAS-plan i luften

Vi samarbetar med SAS, Shell och LanzaTech kring framställning av hållbart flygbränsle.

En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Vattenfall och Kaunis Iron i nytt samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Vattenfall AB och Kaunis Iron AB har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan i Pajala.

Läs hela artikeln
Man i gul overall och hjälm i Bolidens gruva Kristineberg
Boliden/Tomas Westermark

Vattenfall och Boliden i samarbete för en fossilfri framtid

Vattenfall AB och Boliden AB har tecknat ett samarbetsavtal om teknikutveckling inom elektrifiering av gruvor och smältverk, cirkulär ekonomi samt fossilfrihet. Avtalet, som str&au...

Läs hela artikeln

Se även

En ingenjör på Vattenfall

Vi tar fram innovationer för att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ledningar och rör i ett kraftverk

Klimatfrågan är kärnan i vår strategi och vi arbetar för att minska våra utsläpp.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.