Elektrifiering för att minska industrins koldioxidutsläpp

Klimatsamarbeten är på gång.

Skapa balans mellan ekonomisk tillväxt, samhällsutveckling och klimatförändring

Klimatförändringarna skapar rubriker överallt. Samtidigt fortsätter efterfrågan på de material, varor och tjänster som i dagsläget står för de största koldioxidutsläppen att öka. Parallellt är ändå framsteg på gång. Ett exempel är att Vattenfall ingår partnerskap med andra sektorer och företag på alla sina marknader för att bidra till att nå de globala klimatmålen.

Den större bilden

I dag lever vi längre och är friskare och rikare än någonsin tidigare, och världen fortsätter att växa i en takt som saknar motstycke genom tiderna. Faktum är att världens befolkning ökar med 83 miljoner personer varje år, och det uppskattas att vi år 2050 kommer att nå 10 miljarder.

Folk fortsätter att flytta till städerna, och inom 30 år väntas 68 % bo i tätorter. Därför måste vi fortsätta utvinna och producera material för att kunna bygga ytterligare flerbostadshus, fler järnvägar för våra tåg och fler batterier för våra elbilar och mobiltelefoner. Samtidigt kommer fler människor att behöva förflytta sig över olika sträckor och allt fler varor måste skickas till konsumenter över hela världen.

Det är inte svårt att förstå att en större befolkning konsumerar mer. Dock kvarstår utmaningen med att begränsa energiproduktionens klimatpåverkan. Något som inte är lika uppenbart, men lika viktigt, är koldioxidavtrycket från dagens samhälle: betong, stål och plast. Tillverkningen av dessa material är mycket koldioxidintensiv och släpper ut stora mängder koldioxid i atmosfären varje år. Och det finns inga tecken på att efterfrågan håller på att minska.

Under de senaste 30 åren har den årliga cementtillverkningen fyrdubblats, vilket innebär att den nästan har ökat från en miljard till fyra miljarder ton per år. Under det senaste årtiondet ökade den globala efterfrågan på stål med 40 %, varav enbart Kina stod för 95 %. Och trots den globala debatten kring plast har efterfrågan på detta material fördubblats ungefär vart tjugonde år, och den globala tillverkningen har ökat från 1,5 miljoner ton 1950 till 322 miljoner ton 2015.

Ledningar och rör

Att samarbeta med industrin är ett effektivt sätt att utveckla nya lösningar.

Det gäller att fokusera på det viktigaste

Industrin står tillsammans med transportsektorn för den största andelen koldioxidutsläpp i världen i dag. Transportsektorn står för en tredjedel av den globala energianvändningen och under 2016 stod den för 27 % av de totala utsläppen av växthusgaser i EU. I Sverige stod inhemsk transport och industri för 32 % vardera 2016, medan jordbruket stod för 13 % och el och värme för 9 %. Ståltillverkning står för 7 % av dagens globala koldioxidutsläpp medan betong står för 8 %. I Sverige står järn- och ståltillverkning för 36 %, mineraler (inklusive cement) för 19 %, raffinaderier för 16 % och pappersmassa och papper för 9 %.

Elektrifiering som ett sätt att minska industrins och transportsektorns koldioxidutsläpp

Vi på Vattenfall strävar efter att erbjuda alla kunder klimatsmart energi och att möjliggöra ett liv fritt från fossila bränslen inom en generation. För att det ska kunna bli verklighet samarbetar vi med andra sektorer och företag där elektrifiering kan användas för att eliminera eller minska koldioxidutsläppen så att vi kan nå klimatmål som till exempel Parisavtalet.

Att samarbeta med industrin är ett effektivt sätt att utveckla nya lösningar så att vi kan öka effektiviteten och nå internationella klimatmål genom att eliminera vissa av de stora källorna till koldioxidutsläpp. Elektrifiering och fossilfritt väte är nycklarna till framgång.

Mer om partnerskapen

Ståltillverkning på en av SSAB:s fabriker. Foto: SSAB
SSAB

I partnerskap med LKAB och SSAB arbetar Vattenfall för fossilfri stålproduktion.

Två Preem-medarbetare på ett raffinaderi. Foto: Preem
Preem

Vätgasanläggning – ett steg mot fossilfrihet med Preem.

Se även

Rör i ett kraftverk

Våra insatser för att minska koldioxidutsläppen är mycket omfattande och skiftande.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Närbild på Idbäcksverket.

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.