Viktigt att mäta rätt

Det är viktigt att de komponenter som vi använder på Ringhals är kalibrerade så att de visar rätt mätvärden. Vi har en egen kalibreringsverkstad som ser till att noggrannheten hos våra mätinstrument är så hög som den behöver vara.

Hos Ringhals instrumentgrupp NUIM, mätteknik är noggrannhet A och O. Här jobbar fyra personer som kalibrerar våra mätinstrument så att de i sin tur mäter rätt i anläggningen. På ett år kalibrerar man ungefär 4 000 komponenter.

– Instrumenten som vi använder oss av när vi kalibrerar är cirka fyra gånger bättre än de som används ute på station, berättar Mikael Råström, gruppchef.

De egna instrumenten skickas till RISE eller andra ackrediterade kalibreringslabb, där vi hämtar vår spårbarhet.

Spårbarhet över tid

Många av de instrument som används i anläggningen ska kalibreras en gång om året. Höglastperioden för gruppen är inför revision när alla instrument behöver vara i toppskick.

– Alla kalibreringar som utförs registreras, vilket gör att det finns en spårbarhet, men också för att kunna se om instrumenten förändras över tid, säger Mikael.

All ny utrustning registreras i systemet för att kunna säkra rutiner kring kalibreringar. Första kontrollen/kalibreringen görs sedan vid leverans för att kontrollera att instrumentet fungerar som det ska.

På Ringhals har vi haft kalibreringsverksamhet sedan lång tid tillbaka. En av fördelarna som Mikael ser med en egen verkstad är att om något skulle krångla under drift så är det lätt att komma upp till gruppen och få hjälp.

– Vi försöker att alltid hjälpa till så snabbt vi kan när det rör sig om akuta fall.

En del av verksamheten är även en mottagningskontroll där man funktionstestar och kalibrerar utrustningar med QC-krav som ska installeras i anläggningen eller ska levereras till förråd som en reservenhet.

hylla-kalibrering_800x450.jpg

Inför att revisionerna ska dra igång är fullt på hyllorna hos kalibreringen.

multimeter_800x450.jpg

På Ringhals finns ungefär 400 multimetrar. Dessa används för att mäta volt, ampere och ohm. Gert Sörensen kalibrerar en av dem.

lars-kalibrering_800x450.jpg

Här kalibrerar Lars Lunnefalk, ingenjör instrument, en mikrometer som mäter längd med hög noggrannhet. Eftersom temperaturen kan påverka resultatet läggs passbitarna på en stenplatta.

momentnyckel-benny_800x450.jpg

På Ringhals har vi mellan 500 och 600 momentnycklar. Dessa används för att dra åt skruvförband med en viss kraft. Benny Larsson, underhållsingenjör instrument, visar hur kalibreringen går till.

Text och foto: Marie Carlsson

Ringhals startsida

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln