Brev till leverantörer väcker reaktioner

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. Därtill kommer konsekvenserna av den globala pandemin. Som en av flera åtgärder har affärsområde Produktion vänt sig till ett antal av sina svenska leverantörer för att diskutera innevarande års prissättning.

Alla företag idag, stora som små, brottas med den pågående krisen och en allt tuffare marknadssituation. Vattenfall är inget undantag.

Torbjörn_Wahlborg_191008_01-16x9.jpg

Torbjörn Wahlborg, produktionschef för Vattenfall.

”Vattenfalls prioriteringar är en säker och hälsosam arbetsplats och att stabilt leverera el och värme till våra kunder och till samhället. Som en affärsdrivande koncern måste vi jobba med våra kostnader och se till vår finansiella ställning,” säger Torbjörn Wahlborg, produktionschef för Vattenfall.

”Nu ber vi ett antal viktiga leverantörer att se på sin prissättning för 2020. Som alla kan se, och många nu lider av, har det ekonomiska läget radikalt försämrats på kort tid. Detta är en ovanlig åtgärd men vi befinner oss också i en ovanlig tid. Vi skulle inte göra det här om vi inte såg att ytterligare kostnadsbesparingar är absolut nödvändiga. I nästa steg vill vi ha samtal med berörda leverantörer för att se vad vi kan göra tillsammans.”

Kritiska reaktioner

Initiativet har väckt många reaktioner, en del positiva medan andra är mer kritiska.

”I en så här pressad situation kan man inte vänta sig något annat. Många verksamheter, stora som små, har det besvärligt. Sådana här samtal måste föras med både hjärta och hjärna. Vi hoppas förstås att finna konstruktiva lösningar när vi talar med varandra,” säger Torbjörn Wahlborg.

Vattenfall har många stora åtaganden och projekt på gång. Våra leverantörer har en väldigt viktig roll i våra leveranser.

Utmaning för hela vår bransch

”Hela branschen behöver ta krafttag för säkra sin framtid med långsiktiga och lönsamma affärsrelationer. Vårt fokus är trygga leveranser till våra kunder och våra åtgärder av betydelse för arbetsmiljö och säkerhet,” säger Torbjörn Wahlborg.

Några leverantörer är spontant positiva medan andra, kanske främst mindre företag, är starkt kritiska. Hur ser du på det?

”Utgångspunkten för alla sådana här diskussioner måste vara stor respekt för varandras verklighet. Jag hoppas vi ska ha bra samtal med alla berörda leverantörer, det är vad vi nu prioriterar.”

Hur kan man i sådana här initiativ skilja mellan större och mindre leverantörer? Vi kan väl inte dra alla över samma kam?

”Vi ska tala direkt med alla företag som är berörda i bilaterala samtal.”

I ett brev till flera hundra leverantörer framförde Vattenfall önskemål om en betydande prisreduktion på 20% i år. Vad händer om en leverantör inte kan möta dessa krav?

”Vi respekterar ingångna avtal. Nu ska vi ha samtal med berörda leverantörer för att se vad vi kan göra tillsammans. Vi vill vara raka med att vi söker betydande kostnadsbesparingar. Som affärsansvarig känner jag stor sympati med företagare och alla de som har det svårt nu. Inget enskilt företag rår över marknadssituationen. Alla anstränger sig och det måste vi på Vattenfall också göra. Leverantörsdiskussioner är långtifrån den enda åtgärd som vi kommer att se på.”

Vad säger du till leverantörer som är upprörda över en sådan här förfrågan?

”Låt oss pratas vid. Vi kommer att kontakta berörda leverantörer.”

Men i fjol gjorde Vattenfall en vinst på 15 miljarder. Kan inte dessa medel användas?

”Vi är ju en affärsdrivande verksamhet och vi jobbar 2020 med de förutsättningar som gäller idag och den finansiella ställning som en stor verksamhet som vår kräver. Vi är inne på ett extremt utmanande år och vi liksom många andra företag måste jobba hårt med våra kostnader.”

Se även

Skylt med Vattenfall-logga utanför huvudkontoret i Solna

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-mars 2021 den 29 april

Vattenfalls delårsrapport för januari-mars 2021 publiceras torsdagen den 29 april klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se.

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp på fasaden till huvudkvarteret i Solna

Pressinbjudan till Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfall AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 28 april klockan 09.30. På grund av den rådande situationen hänvisas allmänheten till att följa stämman via webcast på group.vattenfall.com/se...

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln