Återbruk – en viktig komponent i en hållbar avveckling

När Ringhals 1 och 2 avvecklas vid årsskiftet 2020, kommer flera delar och komponenter från anläggningarna att kunna återanvändas. En hel del blir kvar på Ringhals för att bidra i den fortsatta driften av Ringhals 3 och 4, medan andra delar får chans till nytt liv på andra kärnkraftverk.

Under de två senaste åren har projektet STURE (Säker och Trygg Utfasning av Reaktor 1 och 2) stöttat Ringhals linjeverksamhet med att inventera och ta fram en lista över de delar och komponenter från Ringhals 1 och 2 som är möjliga att återanvända. Listan är lång och visar på flera möjligheter för återbruk.

– Allt som är klassat och har dokumentation går att återanvända, konstaterar Magnus Disebäck delprojektledare i STURE. Rent konkret rör det sig om allt från elektriska komponenter, som kameror och datorsystem, till stora motorer och pumpar.

Hårda krav vid återbruk

För att få lov att återbruka komponenter från Ringhals 1 och 2 i andra anläggningar ställs det höga krav på klassning och dokumentation. Det innebär att komponenterna måste vara godkända, ha rätt kvalitet och tillräcklig dokumentation. Säkerheten går alltid främst, om delar och komponenter inte lever upp till de krav som ställs för en anläggning, kan de inte återbrukas. Samma gäller om kostnaderna för att plocka ut delar blir för höga. Grundprincipen är att den intressent som vill återbruka komponenter från Ringhals står för kostnaderna.

– Det krävs en värdering vid varje enskilt tillfälle utifrån ett ekonomi- och hållbarhetsperspektiv, säger Magnus Disebäck.

Allt som inte Ringhals behöver till den framtida driften av Ringhals 3 och 4, finns det goda möjligheter för andra kärnkraftverk att ta del av. Jonas Nyström, som är projektledare för delprojektet Anläggning inom STURE berättar att det pågår dialog mellan underhållsavdelningarna på Ringhals och Forsmark för att möjliggöra att komponenter från Ringhals ska kunna användas på Forsmark.

Hela avvecklingsprocessen drivs med hållbarhet och avfallshierarkin som viktiga principer.

– Både i Ågestaverket och för Ringhals 1 och 2 tittar vi på lösningar som möjliggör återvinning. På Ringhals innebär det till exempel att friklassa och återanvända stora mängder betong på anläggningen, säger Christoffer Ellmark, avdelningschef på BUND med ansvar för avfall och friklassning.

Exempel på återbruk

Delar från Ringhals 2 till projekt OBH
När Ringhals 2 stängdes vid årsskiftet flyttades bland annat fem rumskylare och en hjälpmatarvattenpump till projekt OBH (oberoende härdkylning) på Ringhals 3 och 4.

Återbruk hjälpmatarvattenpump.jpg

Hjälpmatarvattenpump.

Bränsle från Ringhals 1 till Forsmark
Just nu pågår det ett projekt för att kunna flytta över kärnbränsleelement från Ringhals 1 till Forsmark. Projektet benämns TRABB (Transport av bestrålat bränsle) och drivs av Forsmark. Om flytten blir av, är det en stor resursbesparing att kunna utnyttja den energi som finns kvar i bränslet. Alternativet hade varit deponering i slutförvaret.

c2_ringhals_R1.jpg

Ringhals 1.

Belgiskt intresse av fjädrar från Ringhals 2
De belgiska energibolaget, Electrabel har också visat intresse av att återbruka delar från Ringhals till kärnkraftverket Tihange 1. Dialoger pågår mellan Ringhals och Electrabel för att se över möjligheterna för Tihange 1 att överta fjäderpaketen från  ångledningarnas säkerhetsventiler (MSSV) på Ringhals 2.

– Vi jobbar på att kunna möta kraven och möjliggöra en flytt av fjädrarna till Belgien och Tihange 1, säger Jonas Nyström.

Fördelar med återbruk

Trots att kraven är hårda är fördelarna med återbruk flera utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Att ta tillvara delar från Ringhals 1 och 2 ger också Ringhals goda möjligheter att bygga upp en egen reservdelspool, vilket kan underlätta, effektivisera och spara tid vid framtidens revisioner.

– Det är en god och fin tanke, inte minst miljömässigt, att minska spill och återbruka där vi ser att det är möjligt, säger Jonas Nyström. Hållbarhet är en viktig del i det pågående avvecklingsarbetet och något vi jobbar strategiskt och långsiktigt med, säger Jonas.

Fakta:
Ringhals 2 stängdes 30 december 2019 och på tur står Ringhals 1 som beräknar att avsluta sin elproduktion vid årsskiftet 2020. Under hösten 2022 startar NoR (Nedmontering och Rivning av Ringhals 1 och 2). Ett arbete som kommer att drivas inom BUND. Till dess pågår arbetet med att plocka ut delar från anläggningarna som går att återbruka i andra sammanhang.

Ringhals

Se även

Monica Holmvik Persdotter

Monica Holmvik Persdotter utsedd till Vattenfalls nya varumärkeschef

Vattenfall har utsett Monica Holmvik Persdotter till ny internationell varumärkeschef. Monica är en senior varumärkes- och marknadschef som för närvarande leder den globala varumärkes- och h...

Läs hela artikeln
Leá Rouquette, doktorand. Foto: Anna Lena Lundqvist
Foto: Anna Lena Lundqvist

Återanvända eller återvinna batterier? Därför är forskarna inte överens

Allt fler batterier kommer att behövas i framtiden. Detta innebär också att fler batterier måste återvinnas eller återanvändas. Men vilken metod är mest effektiv och hållbar?

Läs hela artikeln
BASF:s vd Martin Brudermüller och Vattenfalls vd Anna Borg skriver på avtalet om vindprojekten Nordlicht 1 och 2

Vattenfall och BASF i samarbete om de tyska havsbaserade vindkraftsparkerna Nordlicht 1 och 2

Vattenfall och BASF har långt gångna och exklusiva diskussioner om att ingå partnerskap för projekten Nordlicht 1 och 2 genom en försäljning av 49 procent av projektaktierna till BASF.

Läs hela artikeln