Grönt ljus för Ringhals miljardsatsning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett klartecken för Ringhals lösning som säkrar oberoende härdkylning. 900 miljoner kronor har investerats för att uppfylla kravet för att driften av reaktor 3 och 4 ska få fortsätta efter årsskiftet.

- Godkännandet från SSM innebär att Ringhals 3 och 4 lagt till ett oberoende säkerhetssystem till redan säkra anläggningar, och kan planera för fortsatt drift i ytterligare decennier, säger Björn Linde, vd.

2017 togs första spadtaget, många tusen ton betong och miltals armeringsjärn senare står två robusta byggnader på plats. Byggnaderna inrymmer system som konstrueras för att klara dramatiska situationer och naturkatastrofer som till exempel isstormar eller extrema förändringar i temperaturer och vattennivåer. Det ska också klara jordbävningar av en magnitud som statistiskt sätt bara kan inträffa en gång på en miljon år i vår del av världen.

Byggnationen av oberoende härdkylning är ett av Ringhals största projekt sedan starten i början av 1970-talet: 

– Investeringen visar att våra ägare ser ljust på kärnkraftens framtid, och myndighetens godkännande av vår lösning innebär att vi kan fortsätta leverera fossilfri el långt in på 2040-talet, säger Björn Linde.

Bakgrund

I december 2014 beslöt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, att samtliga svenska reaktorer måste förses med oberoende härdkylning: en förutsättning för att få köra verken vidare. Då hade både Ringhals och Forsmark jobbat i flera år med att förbereda sig inför de nya kraven. Ringhals AB styrelse och Vattenfalls styrelse beslöt 2017 att investera i oberoende härdkylning på reaktor 3 och 4.

Syftet är att upprätthålla kylningen av reaktorhärden vid extrema situationer. Om den vanliga elförsörjningen eller kylfunktionen bryts kommer det oberoende systemet med egen separat elförsörjning att kyla reaktorhärden i minst 3 dygn, vilket är den mest kritiska tiden vid en allvarlig händelse.

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln