Historisk dag för Forsmark

Idag är en historisk dag för Forsmark. För exakt 50 år sedan förordade den dåvarande regeringen att ”det nya” kärnkraftverket skulle ligga i Forsmark.

Valet hade stått mellan Forsmark och Trosa. Men av olika skäl, bland annat arbetsmarknadspolitiska, bestämdes den 21 januari 1970 att Forsmark borde bli hemort för Sveriges yngsta kärnkraftverk.

”Glädjebudet om kärnkraft till Forsmark”, skriver Erik Löfström, byggnadschef i Östhammars kommun i sina dagboksanteckningar från 1970. Han stryker under raderna. Beskedet har för honom stor betydelse. Han har tillsammans med sina kolleger på Östhammars kommun arbetat hårt för att kommunen skulle få förtroendet att bygga det nya kärnkraftverket, berättar hans son Per Löfström.

Dagboksanteckningen av Erik Löfström, byggnadschef i Östhammars kommun, 21 januari 1970.

Per Löfström, som gick i pension 2017, och hans båda bröder Anders och Jon Löfström (Jon gick i pension förra året), kom sedan själva, precis som ett stort antal andra Östhammarsbor, att viga sina arbetsliv åt Forsmark.

Den 26 oktober 1970 bifaller stadsfullmäktige i Östhammar Vattenfalls, eller dåvarande Vattenfallsverkets, ansökan om ”atomkraftsbygge” i Forsmark:
”Stadsfullmäktige finner det synnerligen angeläget att med kraft tillstyrka bifall till koncessionsansökan”, kan man läsa i yttrandet från Östhammars stadsfullmäktige.

Året därpå ges tillstånd att uppföra Forsmarks första reaktor om 900 megawatt och anläggningsarbetena av Forsmark 1 börjar i oktober 1971.

Forsmark tackar Per Löfström för att han delar denna historia och dagboksanteckningen med oss.

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln