Lindarna jobbar med stämjärn och klubba

Det är en stor mångfald av kompetenser som finns med under en revision på Forsmark. Ett skrå som inte är så känt för alla är lindarnas.

lind_webb03.jpg

I Sverige finns just nu Erik Glennhage som är på plats i Forsmark sedan ett par veckor tillbaka. Med sig har han fyra kollegor från Storbritannien.

– Lindare var ett betydligt vanligare yrke för säg 50 år sedan, i dag är vi ett fåtal som åker runt och gör uppdrag på stora, högspända generatorer i kärnkraftverk och värmekraftverk. Vi utför underhåll och reparationer överallt där vår speciella kompetens krävs, säger han.

Började tidigt

Erik Glennhage har arbetat i branschen sedan 1985, då han började som praktikant på Asea i Västerås. Hans karriär startade vid generatortillverkningen.

– Nu jobbar jag sedan många år som lindare för det engelska företaget Field Core/General Electrics, där jag är deras enda representant i Sverige och arbetsleder alla uppdrag här. Tillsammans med kollegorna från Storbritannien reser jag runt och utför jobb på kraftanläggningar i hela världen.

Bra support

På Forsmark har Erik haft uppdrag under flera revisioner och han börjar känna sig hemma i anläggningen.

– Efter några år känner man igen både de som jobbar här och de som återkommer till revisionerna. Det fungerar bra att jobba Forsmark, säger Erik Glennhage som gärna vill passa på att hylla stödet från ISS lite extra.

– Vi har personal från ISS som supportar oss hela tiden och de är verkligen snabba när vi behöver deras hjälp.

Större åtgärd

Under förra årets revision på Forsmark 2 upptäcktes skador i den del av statorlindningen som kallas staketet. Staketet är en bärande struktur runt härvkorgen som håller överkopplingar och uttag.

– Vi har gjort en del mindre lagningar tidigare, men i år sker en större reparation. Vi stagar om hela staketet inne i generatorn, säger Anders Angantyr, som jobbar på Forsmark med underhållsfrågor för generatorerna och är fackområdesspecialist.

Här skapas strömmen

Generatorn, som är en vital del av kraftanläggningen, består av två huvudkomponenter; rotorn som roterar och statorn som är den stationära delen. I statorn finns statorlindningen, där strömmen genereras genom att ett magnetiskt fält från rotorn pulserar genom statorlindningen.

– Det krävs rätt mycket tid att demontera alla delar för att komma in till själva statorlindningen och därför passar det bra i år när Forsmark 2 har en lång revision. Det är faktiskt första gången vi tar bort kåpan på den här statorn som har suttit här sedan den monterades för över 20 år sedan, säger Erik Glennhage.

När generatorn är demonterad, stagar Erik Glennhage och hans kollegor om delar av statorlindningen med nya kilar som limmas. Varje kil slås fast med hjälp av en klubba.

– Vi behöver slå med klubban av full kraft ett 30-tal gånger på varje kil. Det blir en del bankande under en arbetsdag, säger han.

lind_webb02.jpg

Provning innan montering

När arbetet på generatorn är klart ska allt provas. Det sker genom visuella inspektioner, knackprov, och elektrisk provning. Knackprov innebär att man mäter en strukturs resonansfrekvenser och svängningsformer. Det sker med hjälp av en gummiförsedd klubba med kraftgivare och flera accelerometrar (vibrationsgivare) som mäter responsen. Data analyseras sedan i ett speciellt program som visar svängningsformerna vid olika resonansfrekvenser. Den elektriska provningen består av ett flertal olika typer av test, men det viktigaste är högspänningstestet – då frikopplas statorn och högspänning kopplas på.

– Det fungerar så att vi tar in en transformator på eget elsystem, spärrar av och stegar upp spänningen. Om det är ett allvarligt fel i statorlinningen så märker vi det under högspänningsprovet innan vi har återmonterat allting, säger Anders Angantyr.

lind_webb01.jpg

Fakta:

Varje år stängs reaktorerna av några veckor för underhåll, myndighetskrävda tester och moderniseringar. Dessutom byts en del av uranbränslet ut.  Allt för att göra kraftverket redo för ytterligare en säker och stabil driftsäsong med produktion av fossilfri el som kan levereras till kunderna.

Revisionen på Forsmark 2 genomförs mellan den 3 maj och den 26 juni 2020. Byte av elgenomföringar och kablage i reaktorinneslutningen, bränslebyte, driftsättning av oberoende härdkylning och byte av magnetiseringsutrustning är några av de många arbeten som ska utföras inom denna period. Under revisionen arbetar totalt cirka 1 500 personer med ungefär 4 700 arbetsordrar.

Här kan du läsa mer om revisionsarbetet på Forsmark.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']