Mellanlager för radioaktivt avfall
Foto: Fredrik Ekenborg

Mellanlager för radioaktivt avfall snart klart

I Studsvik utanför Nyköping håller Svafo, ett bolag i Vattenfallkoncernen, på att färdigställa ett mellanlager för radioaktivt avfall. Låg- och medelaktivt avfall från rivningarna av R2-anläggningen i Studsvik respektive Ågestaverket i södra Stockholm får därmed en trygg förvaring tills slutförvaren för kärnavfall är (ut)byggda.

Mellanlagret är ca 27 x 90  meter och 20 meter högt och har kapacitet att lagra 8 000 m3 avfall. Byggnaden är säkrad så att ingen radioaktivitet ska nå omgivningen ens under extrema väder- och klimatförhållanden. Till exempel har en extra tjock, 90 cm, bottenplatta i betong gjutits. Bottenplattan har även pålats med 482 stålpålar som är förankrade i berggrunden.

Projektledaren-Fredrik-Wenström-ext.jpg

Fredrik Wenström, projektledare.

– Bottenplattan var det mest utmanande momentet eftersom betongen måste läggas i olika lager med max 7 minuter mellan varje lass för att den inte ska ”brinna” för tidigt. Den gjöts i fyra etapper med en veckas mellanrum. Vi behövde 85 lass betong /gjutetapp som kom på lastbil från Nyköping så det var svettiga dagar – men vi klarade det, säger Fredrik Wenström som är projektledare för mellanlagret.

Stommen-tar-form-ext.jpg

Stommen tar form.

Lokala företag har använts för mycket av byggnationen som har tagit 1,5 år och kostat drygt 170 miljoner kronor. I första hand är det låg- och medelaktivt avfall från rivningarna av R2-anläggningen i Studsvik respektive Ågestaverket i södra Stockholm som ska lagras in i avvaktan på att slutförvaren för radioaktivt avfall blir utbyggda. De första kollina lagras in i mellanlagret i början av nästa år.

Närboende har fått löpande information om bygget genom brev och möten. Från början fanns en viss oro för att byggnaden skulle påverka landskapsbilden sett från havet samt för buller från transporter och markarbeten. Med hjälp av fotomontage kunde oron för landskapsbilden stillas och mätningar visade att bullret inte hördes alls vid de närmaste bostäderna.

– De närboende är trygga med att de får information när vi gör något som kan störa dem. Det är faktiskt ingen som har klagat under hela byggtiden, däremot har de frågat om det blir någon fest när bygget är klart, säger Fredrik Wenström.

Foto:
Fredrik Ekenborg

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Hybrit pilotanläggning
Fotograf Åsa Bäcklin

HYBRIT: Viktigt val för pilotprojekt för lagring av vätgas

Projekt P3 i det fossilfria stålprojektet HYBRIT har tagit fram och testat olika alternativa stålkvalitéer för det planerade vätgaslagret vid pilotanläggningen i Luleå.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']