Ringhals begränsar tillfälligt elproduktionen

Till följd av en varmare vinter och mer nederbörd än normalt ligger elpriserna just nu på extremt låga nivåer. Med vårens intåg och coronavirusets påverkan på världsekonomin kan elpriserna falla ännu mer. Vattenfall har flertalet gånger dragit ner produktionen från sin kärnkraftsflotta då den inte varit lönsam.

Ringhals 1 avvaktar uppstart

Ringhals ägare har fattat beslut om att avvakta uppstarten av Ringhals 1 till efter sommaren. Anläggningen är sedan den 15 mars avställd för underhåll och skulle enligt ursprunglig plan starta elproduktionen igen den 10 april.

- Som marknadsläget ser ut i dag är det inte lönsamt att återstarta Ringhals 1 förrän efter sommaren. Vi avvaktar för att nyttja det bränsle vi laddat i reaktorn maximalt, och kunna köra med full effekt fram till stängningen den 31 december, säger Mats Ladeborn, som ansvarar för strategiska kärnkraftsfrågor på Vattenfall.

Den pågående revisionen, som är anläggningens sista, omfattade bland annat bränslebyte och underhållsarbeten.

- Revisionen på Ringhals 1 kommer att färdigställas och anläggningen står sedan redo att starta igång igen så fort ägarna ger oss klartecken, säger Björn Linde, vd på Ringhals kärnkraftverk. Målsättningen är att efter återstarten köra Ringhals 1 fram till och med den 31 december 2020, då anläggningen ställs av för gott, säger Linde.

Ringhals 3 avställd tidigare än planerat

Vattenfall valde även att ställa av Ringhals 3 den 7 april, två veckor tidigare än den planerade underhållsavställningen som startar 22 april.

- Orsaken är även här den rådande marknadssituationen med mycket låga elpriser. På Vattenfalls direktiv gick därför Ringhals 3 från nät redan 7 april istället för den 22 då revisionen inleds, säger Björn Linde, VD. Vi kommer ta tillvara den extra tid nedregleringen innebär.

Ringhals 4 producerar för närvarande vid cirka 80 procents kapacitet.  Den årliga underhållsavställningen är planerad att starta 22 juli och pågå till 31 augusti.

- Till hösten är målet att våra anläggningar ska stå väl rustade och förberedda för ännu en driftsäsong, säger Björn Linde.

Ringhals

Se även

Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln
Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']