Ringhals riktlinjer för covid-19

Ringhals följer Vattenfall och myndigheternas riktlinjer och arbetar aktivt för att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19. Vi vidtar åtgärder för att säkra vår förmåga att på ett säkert sätt kunna producera el både i kort och långt perspektiv.

Revisionen på Ringhals 1 startar 15 mars och genomförs som planerat. Vi uppmanar entreprenörer och samarbetspartners som arbetar på Ringhals att följa samma riktlinjer, så att vi hjälps åt att värna om varandras hälsa.

Studiebesök och guidade visningar ställs in tillsvidare.

Gå till Ringhals sida

In english:

Ringhals guidelines due to covid-19

Ringhals follows Vattenfall and the authorities' guidelines and works actively to limit the spread of the covid-19 corona virus. Actions are made to ensure our ability to safely produce electricity in both short and long term.

The revision at Ringhals 1 starts March 15 and is carried out as planned.

We encourage entrepreneurs and partners who work at Ringhals to follow the same guidelines, so that we help protect each other's health.

Study visits and guided tours are canceled until further notice.

Go to the Ringhals page

Se även

Reaktorhallen i Ågestaverket

Drygt en femtedel av material och radioaktivitet avlägsnat från Ågestaverket

Vattenfall har under det första året med operativ nedmontering och rivning av Ågestaverket utanför Stockholm tagit ut 500 av totalt 2000 ton material.

Läs hela artikeln
Kalev Kallemets, vd för Fermi Energia, och Torbjörn Wahlborg, chef för affärsområde Generation vid Vattenfall, i samband med signering vid estländska ambassaden i Stockholm

Vattenfall blir minoritetsägare i det estniska kärnkraftsföretaget Fermi Energia

Vattenfall har tecknat ett avtal med det estniska kärnkraftsbolaget Fermi Energia för att bli minoritetsaktieägare i företaget med en investering på 1 miljon euro.

Läs hela artikeln
Forsmark kärnkraftverk

Så små är utsläppen från Forsmark och Ringhals

Under fjolåret genomförde kärnkraftverken i Ringhals och Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningarna. Frukt, fisk, bär, tång, mossa och kött med mera har samlats in och analyserats.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']