Ringhals riktlinjer för covid-19

Ringhals följer Vattenfall och myndigheternas riktlinjer och arbetar aktivt för att begränsa smittspridningen av coronaviruset covid-19. Vi vidtar åtgärder för att säkra vår förmåga att på ett säkert sätt kunna producera el både i kort och långt perspektiv.

Revisionen på Ringhals 1 startar 15 mars och genomförs som planerat. Vi uppmanar entreprenörer och samarbetspartners som arbetar på Ringhals att följa samma riktlinjer, så att vi hjälps åt att värna om varandras hälsa.

Studiebesök och guidade visningar ställs in tillsvidare.

Gå till Ringhals sida

In english:

Ringhals guidelines due to covid-19

Ringhals follows Vattenfall and the authorities' guidelines and works actively to limit the spread of the covid-19 corona virus. Actions are made to ensure our ability to safely produce electricity in both short and long term.

The revision at Ringhals 1 starts March 15 and is carried out as planned.

We encourage entrepreneurs and partners who work at Ringhals to follow the same guidelines, so that we help protect each other's health.

Study visits and guided tours are canceled until further notice.

Go to the Ringhals page

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln