Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala

Säkert värmeverksbygge i Uppsala: 500 000 timmar utan olyckor

En halv miljon arbetstimmar utan allvarliga incidenter. Säkerhetsarbetet kring bygget av Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala, har gett resultat. Nu genom att nå en imponerande milstolpe.

– Det är en fantastisk bedrift som säkerhetscheferna och alla som jobbat på bygget stått för. Att gå så här många arbetstimmar utan allvarliga incidenter i ett projekt av den här storleken hör inte till vanligheterna, säger Eric Daamen, HSE Manager på Vattenfall Värme.

HSE står för health, safety and environment. Eric Daamen har ett övergripande ansvar för hälsa, säkerhet och arbetsmiljö på bygget av Carpe Futurum - som ska stå klart under 2021. Det biobränsleeldade värmeverket utgör största delen i en satsning på totalt 3,5 miljarder kronor som Vattenfall Värme gör på verksamheten i Uppsala. Att biobränslena för Carpe Futurum ersätter torv, som är fossilt, kommer att leda till en nettoutsläppsminskning med motsvarande 150 000 ton koldioxid per år. 

Eric Daamen har lång erfarenhet från energibranschen och är certifierad säkerhetsexpert. Att arbeta för att försöka undvika olyckor är inget nytt. Det är sättet som Carpe Futurum-projektet närmat sig frågan på som är annorlunda. Nyckeln stavas kommunikation.

Vilka är nycklarna till att undvika allvarliga olyckor på ett bygge?

– Personligen tror jag att goda intentioner, en stark kultur, rigida system och procedurer samt ett tydligt fokus på att främja bra beteenden är viktiga beståndsdelar i säkerhetsarbetet. Men det viktigaste är kommunikationen; att cheferna pratar med byggarbetarna och bryr sig om dem. De regelbundna “Town Hall”-mötena, där gruppen diskuterar potentiella risker och löser problem tillsammans, är extremt viktiga och något som inte är så vanligt på stora byggen, säger Eric Daamen.

Lager på lager – en bra strategi

För att driva igenom goda rutiner och skapa en stark kultur krävs gediget arbete och att en majoritet av medarbetarna också är med på tåget. Det är något som teamet på Carpe Futurum jobbat mycket med, och något man fokuserat på från dag ett.

– Kulturen, rutinerna och kommunikationen är viktigast. PPE ska bara vara ett sista skyddsnät.

Personal Protective Equipment, förkortat PPE, innefattar allt från kläder och hjälmar till säkerhetslinor och andra skyddsanordningar. PPE är en självklar del i arbetet, men byggarbetarnas säkerhet ska inte stå och falla med vilka skydd de bär. Det är ett slags lager-på-lager-strategi som verkligen burit frukt för teamet på bygget av Carpe Futurum – och deras framgångar kan inspirera och vägleda resten av verksamheten.

– Som säkerhetsansvarig är man aldrig nöjd förrän ett projekt avslutats helt utan allvarliga olyckor. Jag hoppas självklart att vi fortsatt håller den här höga nivån. Med tanke på arbetet som gjorts hittills finns det ingen anledning att tvivla på att vi kommer att nå ytterligare milstolpar längre fram, säger Eric Daamen.

Nyfiken på Carpe Futurum? Följ bygget på bloggen Fossilfritt Uppsala!

Se även

Lovisa Fricot Norén

Lovisa Fricot Norén ny chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Lovisa Fricot Norén har utsetts till chef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat. Hon kommer närmast från Tekniska verken i Linköping.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Stålverk

Så vill Vattenfall göra för att minska egna och andras klimatutsläpp

Klimatförändringen är visserligen en av vår tids största utmaningar, men det innebär också möjligheter till kreativa och innovativa lösningar. Vattenfall har ett bra utgångsläge för att ta s...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']