Forsmark kärnkraftverk i solsken

Starkt år för Vattenfalls kärnkraft

Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals levererade tillsammans 53,3 TWh el i fjol. Det är ett av de bästa åren någonsin.

Forsmarks produktionsrekord från 2014 tangerades: 25,3 TWh. Ringhals, som slog produktionsrekord 2018, fick sitt näst bästa resultat genom tiderna med 28,0 TWh.

– För Forsmark var det snudd på nytt produktionsrekord. Även för Ringhals var det ett av de bästa åren någonsin. Vi har haft en del produktionsavvikelser, men kan ändå se tillbaka på ett mycket framgångsrikt år, säger Björn Linde som är VD på Forsmark och Ringhals.

Vattenfalls kärnkraftsanläggningar har producerat säker, stabil och fossilfri el som motsvarar mer än en tredjedel av elbehovet i Sverige.

– Det är ett stort bidrag för omställningen till en fossilfri framtid och den insatsen är vi mycket stolta över, säger Björn Linde.

Ringhals 2 gick för halv maskin under våren, efter en skada på ena generatorn. Efter återstarten i slutet på april körde Ringhals 2 för fullt fram till coast down (effektnedgång) som inleddes i september.

– För Ringhals 2 var 2019 sista året inför pension. Våra medarbetares insatser har gjort att vi tagit reaktorn hela vägen i mål med god, säker och stabil produktion. För våra fem 1980-talsreaktorer ser vi fram emot fortsatt drift i flera decennier, säger Björn Linde.

Totalt stod kärnkraften för nära 40 procent av elproduktionen i Sverige år 2019. Ungefär lika mycket kom från vattenkraften, medan vindkraft och kraftvärme stod för cirka 12 respektive 9 procent av elproduktionen.

För mer information:
Forsmarks presschef Josef Nylén, 073 – 043 98 80
Ringhals presschef Anna Collin, 0340 – 64 70 28

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln