Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen.  Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

Biomassa ett alternativ

Den senaste tiden har debatten gått varm i medierna om en planerad anläggning eldad med biomassa i Diemen.

Användningen av biomassa har ifrågasatts. Vattenfall är övertygat om att förnybar biomassa kan bidra till energiomställningen förutsatt att den används enligt strikta förutsättningar. Vattenfall har också omfattande erfarenhet av värmeproduktion med förnybar biomassa från Sverige.

Regeringen i Nederländerna har meddelat att man ska ta fram ett hållbarhetsramverk för biomassa och ytterligare information kommer i december. Därefter kommer Vattenfall återigen att samtala med berörda parter innan man fattar ett definitivt beslut om att faktiskt bygga en anläggning eldad med biomassa i Diemen.

Vattenfall har just nu två värmenät i Amsterdam och närliggande områden: ett i nordväst och ett i sydöst. De kommer så småningom att sammanbindas av södra länken i Amsterdam som just nu håller på att byggas.

Det är en stor utmaning att göra värmenätet hållbart och oberoende av dagens naturgas, säger Bart Dehue, Programme Manager Sustainable Heat:

– Den senaste tiden har planerna på en anläggning eldad med biomassa stort intresse. Men vi arbetar inte bara med biomassa, utan vi gör också intensiva insatser för att utveckla andra hållbara energikällor.

Elpanna i Diemen

Vattenfall har redan nu en elpanna på 120 MW i Berlin, men ännu finns inget liknande i Nederländerna. En elpanna omvandlar elektricitet till värme som levereras till privat- och företagskunder, alternativt kan den också lagras i den värmebuffert som redan finns i Diemen, sydöst om Amsterdam.

– I början av oktober fick vi tillstånd att bygga en panna på högst 200 MW, säger Michelle Poorte, projektledare för värmeprojekt på Vattenfall Heat Nederland. – Den faktiska kapaciteten bestäms inte förrän i slutet av året eftersom den beror på den tekniska genomförbarheten och hur hållbarheten påverkas av att lägga till en sådan panna i fjärrvärmenätet.

Påverkan i detta fall innebär att ju större elpanna, desto mer hållbar värme kan produceras. Elpannan körs bara när elmixen är hållbar (sol- och vindenergi) och billig.

– Det är perfekt att placera elpannan i Diemen eftersom den då hamnar nära både el- och värmenäten utöver att vi också kan lagra överskottsvärme i värmebufferten, säger Michelle Poorte.

Resultat från geotermisk studie väntas 2021

Medgivande finns redan för elpannan, men däremot saknas ännu tillstånd för att extrahera värme ur marken – det vill säga geotermisk energi – i Diemen och närliggande Almere.

– Vi utforskar de olika möjligheterna tillsammans med energiföretaget HVC och kommunen. HVC har omfattande erfarenhet av att borra bergvärmebrunnar, så vi är väldigt nöjda med att ha med dem i konsortiet. Det första vi nu ska göra är att få tillstånd för prospektering. Det ger oss ensamrätt att göra en studie av möjligheterna till bergvärme i området, förklarar Bart Dehue.

En viktig faktor här är det statliga SCAN-programmet som utför seismiska undersökningar där man kartlägger områden under marknivå ned till ett djup på 6 km för att se om det finns ett jordlager som är lämpligt för att utvinna bergvärme. Undersökningsresultaten väntas bli tillgängliga någon gång nästa år.

Använda överskottsvärme från datacentraler i värmenätet

Amsterdam har en av världens högsta koncentrationer av datacentraler, och därifrån kommer en hel del överskottsvärme. Man har nu börjat undersöka hur överskottsvärme från kylvattnet från befintliga och framtida datacentraler kan utnyttjas.

– Utmaningen ligger i att datacentralernas överskottsvärme just nu ligger på en temperatur runt 30 grader. För storskalig användning i värmenätet måste temperaturen oftast ligga runt 90 grader eller mer. Det innebär att vi skulle behöva värmepumpar för att höja vattentemperaturen, säger Bart Dehue.

Michelle Poorte tillägger:

 – Vi pratar för närvarande med ett företag som bygger datacentraler för att se hur vi kan göra våra system kompatibla. Med nya kylsystem kan temperaturen på överskottsvärmen ökas. Då skulle det gå åt mindre el för att få överskottsvärmen att nå rätt temperatur vilket förbättrar hållbarheten.

Sjövatten kan användas för uppvärmning

En annan möjlig energikälla är vatten. Möjligheten till vattenbaserad värme i Amsterdamregionen är enorm tack vare de otroligt stora mängder ytvatten som finns att tillgå.

– Utmaningen ligger i att ytvattnet är ganska kallt, och då krävs ganska stora mängder elektricitet för att höja temperaturen till en praktiskt användbar nivå. Trots detta kan vattenvärme absolut komma att spela en roll för energimixen i värmenätet, säger Bart Dehue.

Michelle Poorte avslutar:

– Det vore väldigt bra om vi snart kunde få alla de här typerna av energiproduktion att samsas i ett och samma värmenät, för alla behövs för att vi ska kunna göra systemet som helhet hållbart. Vi måste givetvis hålla ögonen på hur vi utnyttjar de olika resurserna för att kunna göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Se även

Lovisa Fricot Norén

Lovisa Fricot Norén ny chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Lovisa Fricot Norén har utsetts till chef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat. Hon kommer närmast från Tekniska verken i Linköping.

Läs hela artikeln
Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala

Säkert värmeverksbygge i Uppsala: 500 000 timmar utan olyckor

En halv miljon arbetstimmar utan allvarliga incidenter. Säkerhetsarbetet kring bygget av Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala, har gett resultat.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenkraftverket i Lilla Edet. Foto: Jonas Gunnarsson, Vattenfall

Vattenfall investerar 370 miljoner kronor i nytt dammprojekt i Göta älv

Nu påbörjas Vattenfalls omfattande dammprojekt i Lilla Edet för att säkra driften av förnybar vattenkraftproduktion i minst 100 år till.

Läs hela artikeln