Vattenfalls huvudkontor i Solna

Vattenfall ber om ursäkt för brev till leverantörer

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. För att sänka sina kostnader har Vattenfall skrivit till ett stort antal leverantörer för att inleda en diskussion om prissättning innevarande år. Brevet till leverantörer kan uppfattas som att Vattenfall vill diktera villkoren för sådana samtal.

”För det ber Vattenfall om ursäkt. Vår avsikt var att få till stånd en skyndsam dialog med leverantörer, inte att diktera villkoren för den. Vi respekterar naturligtvis ingångna avtal. Tanken var rätt men sättet att gå till väga på var fel,” säger produktionschef Torbjörn Wahlborg.

Vattenfall ville också vara tydliga med att vi söker betydande kostnadsbesparingar.

”Men om det vill vi naturligtvis ha bilaterala samtal med våra leverantörer. Vi har full förståelse för att brevet lett till starka reaktioner. Men grundbehovet av kostnadsbesparingar kvarstår. Jag är övertygad om att vi i dialog tillsammans med leverantörer kan komma fram till bra lösningar.”

Vi får gå över 20 år tillbaka i tiden för att finna en motsvarande elpriskollaps som vi sett den senaste tiden. Därtill kommer konsekvenserna av den globala pandemin.

Nu söker Vattenfall dialog med berörda leverantörer för att hitta en gemensam väg framåt i den svåra tid som inte bara drabbar energibranschen utan hela vårt samhälle.

Se även

Torbjörn Wahlborg, produktionschef för Vattenfall.

Brev till leverantörer väcker reaktioner

Marknadsläget för Vattenfalls elproduktion har på kort tid blivit extremt utmanande. Elpriserna är historiskt låga. Därtill kommer konsekvenserna av den globala pandemin. Som en av flera åtg...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Högspänningsledningar

M och KD lämnar energiöverenskommelsen

Under tisdagen meddelade Moderaterna och Kristdemokraterna att de lämnar energiöverenskommelsen, som ingicks 2016 mellan fem av riksdagens partier. Beskedet kom efter en längre tids politisk...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln