Solkraftspark

Vattenfall investerar i det tyska solenergiföretaget Solytic

Vattenfall har beslutat utöka investeringen i det tyska solenergiföretaget Solytic. Det Berlinbaserade företaget grundades 2017 för att digitalisera övervakningen och optimera driften av solcellsanläggningar med hjälp av artificiell intelligens.

På bara två år har Solytic vuxit till att bli ett ledande tjänsteföretag inom området datahantering för optimal drift av solcellsanläggningar. Solytic hanterar för närvarande 100 000 solcellsanläggningar med en kapacitet på 2 GW sammanlagt och siktar på en betydande tillväxt.

Solytic’s-User-Interface.jpg

Solytics användargränssnitt.

– Vi ser en avsevärd tillväxtpotential inom solenergisektorn. Ekonomiska framgångar är dock beroende av att anläggningar för förnybar energi byggs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och drivs med datastöd. Därför är det intressant för Vattenfall att investera i ett företag som Solytic, som har ett tydligt fokus på digitala tjänster i detta framtidsinriktade område, säger Gunnar Groebler, chef för vind- och solkraft inom Vattenfall.

Förutom Vattenfall har också energi- och telekommunikationsföretaget EWE, med huvudkontor i tyska Oldenburg, och flera affärsänglar som till exempel Thelo Investors investerat i Solytic.

– Stärkta av vår andra finansieringsrunda har vi nu som mål att öka antalet anläggningar som hanteras av Solytic till över en miljon under de kommande tre åren och att utöka vår verksamhet internationellt, säger Johannes Burgard, VD för och medgrundare av Solytic.

Solytic’s-founder-team.jpg

Grundarna av Solytics: Steffen Mangold, Johannes Burgard, Johannes Dahl, Konrad Perényi (från vänster till höger).

De ekonomiska resurser som företaget nu har till sitt förfogande kommer att investeras i ytterligare produktutveckling, en expansion av produktsortimentet på företagets egen marknadsplats samt en intensifiering av marknadsförings- och försäljningsverksamheten.

Den programvara som Solytic har utvecklat används för att med hjälp av artificiell intelligens optimera driften av solenergianläggningar genom analys av befintliga data. Felaktiga delar av en anläggning sägs kunna upptäckas i ett tidigt skede, underhållsarbetet förbättras, reparationskostnaderna minskas och den övergripande hanteringen av driften ska kunna automatiseras.

– I dagsläget är solcellsanläggningar lönsamma efter 8–15 år. Här ser vi en betydande och ännu outnyttjad potential att göra det möjligt att nå break-even för den här typen av anläggningar tidigare än så, säger Johannes Burgard.

Se även

Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Hybrit pilotanläggning
Fotograf Åsa Bäcklin

HYBRIT: Viktigt val för pilotprojekt för lagring av vätgas

Projekt P3 i det fossilfria stålprojektet HYBRIT har tagit fram och testat olika alternativa stålkvalitéer för det planerade vätgaslagret vid pilotanläggningen i Luleå.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En av Vattenfalls anläggningar i Uppsala

Vattenfall och Aker Carbon Capture i samarbete för negativa koldioxidutsläpp i bio-CCS-projekt

Vattenfall har tecknat ett samförståndsavtal med norska Aker Carbon Capture för att påskynda utvärderingen av framtida anläggningar för koldioxidavskiljning i Sverige och norra Europa.

Läs hela artikeln