Solkraftspark

Vattenfall investerar i det tyska solenergiföretaget Solytic

Vattenfall har beslutat utöka investeringen i det tyska solenergiföretaget Solytic. Det Berlinbaserade företaget grundades 2017 för att digitalisera övervakningen och optimera driften av solcellsanläggningar med hjälp av artificiell intelligens.

På bara två år har Solytic vuxit till att bli ett ledande tjänsteföretag inom området datahantering för optimal drift av solcellsanläggningar. Solytic hanterar för närvarande 100 000 solcellsanläggningar med en kapacitet på 2 GW sammanlagt och siktar på en betydande tillväxt.

Solytic’s-User-Interface.jpg

Solytics användargränssnitt.

– Vi ser en avsevärd tillväxtpotential inom solenergisektorn. Ekonomiska framgångar är dock beroende av att anläggningar för förnybar energi byggs på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och drivs med datastöd. Därför är det intressant för Vattenfall att investera i ett företag som Solytic, som har ett tydligt fokus på digitala tjänster i detta framtidsinriktade område, säger Gunnar Groebler, chef för vind- och solkraft inom Vattenfall.

Förutom Vattenfall har också energi- och telekommunikationsföretaget EWE, med huvudkontor i tyska Oldenburg, och flera affärsänglar som till exempel Thelo Investors investerat i Solytic.

– Stärkta av vår andra finansieringsrunda har vi nu som mål att öka antalet anläggningar som hanteras av Solytic till över en miljon under de kommande tre åren och att utöka vår verksamhet internationellt, säger Johannes Burgard, VD för och medgrundare av Solytic.

Solytic’s-founder-team.jpg

Grundarna av Solytics: Steffen Mangold, Johannes Burgard, Johannes Dahl, Konrad Perényi (från vänster till höger).

De ekonomiska resurser som företaget nu har till sitt förfogande kommer att investeras i ytterligare produktutveckling, en expansion av produktsortimentet på företagets egen marknadsplats samt en intensifiering av marknadsförings- och försäljningsverksamheten.

Den programvara som Solytic har utvecklat används för att med hjälp av artificiell intelligens optimera driften av solenergianläggningar genom analys av befintliga data. Felaktiga delar av en anläggning sägs kunna upptäckas i ett tidigt skede, underhållsarbetet förbättras, reparationskostnaderna minskas och den övergripande hanteringen av driften ska kunna automatiseras.

– I dagsläget är solcellsanläggningar lönsamma efter 8–15 år. Här ser vi en betydande och ännu outnyttjad potential att göra det möjligt att nå break-even för den här typen av anläggningar tidigare än så, säger Johannes Burgard.

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Jan Moström, vd och koncernchef LKAB, Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB och Anna Borg, vd och koncernchef Vattenfall

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall inleder industrialiseringen av framtidens fossilfria ståltillverkning – etablerar världens första produktionsanläggning för fossilfri järnsvamp i Gällivare

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu ett nytt och avgörande kliv framåt i arbetet med att producera fossilfritt stål för världsmarknaden.

Läs hela artikeln
Texten Fossil-free steel på fasaden till HYBRIT:s pilotanläggning i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall bjuder in till digital pressträff – HYBRIT tar nästa steg

Välkommen till pressträff med SSAB, LKAB och Vattenfall, ägarbolagen till HYBRIT, initiativet för att utveckla världens första fossilfria malmbaserade järn- och stålframställning.

Läs hela artikeln