Elbuss under laddning

Vattenfall och LKAB testar elbuss för transport i gruvorna

Vattenfall har tillsammans med LKAB genomfört ett test med elbuss för att transportera gruvpersonalen i Malmberget och Kiruna till sina arbetsplatser. LKAB ser tester av elbussar som ett led i att elektrifiera hela gruvdriften och på så sätt både minska företagets totala koldioxidutsläpp och behovet av dyr ventilation i gruvorna.

Vattenfall har av LKAB fått i uppdrag att undersöka vad en konvertering till helelektriska bussar för persontransport både ovan och under jord skulle innebära.

– Med vår funktionslösning Power-as-a-Service tar vi ett totalåtagande där vi bygger, finansierar, ansvarar för driften och äger laddinfrastrukturen för elbussar, säger Peter Hellberg, affärsutvecklare på Vattenfall Network Solutions.

Ren luft i gruvan är en förutsättning för produktionen. Idag krävs mycket energi för att driva ventilationen.

– Kan vi minska dieselavgaserna i gruvan vinner både människa och klimat på det. Vi kommer att minska våra koldioxidutsläpp med sju ton per månad om vi kan ersätta alla våra befintliga dieselbussar som transporterar ner vår personal i gruvorna, säger Stefan Strömbäck, produktionschef inom Driftservice vid LKAB i Malmberget.

Elbuss testas

Elbussen som nu testats är tillverkad av finska Linkker och har kapacitet att transportera 44 personer vid varje tur. Bussen har testats under hösten 2019 i Malmberget och Kiruna, både ovan och under jord, och nu diskuteras ett längre samarbete.

Bussresan till gruvans lägsta nivå på 1345 meters djup är 1,5 mil lång och tar omkring 35 minuter. Förutom att elbussar inte släpper ut några avgaser så kan bussen utnyttja nedförslutningarna till att generera energi som kan lagras i bussens batteri. Detta förlänger bussens aktionsradie samtidigt som slitaget på bussens bromsar minskar.

Idag används en laddare med kabelanslutning som elbussen laddas med under natten. Elbussar som går i stadstrafik kan snabbladdas med så kallade pantografer, en strömavtagare på bussens tak, något som är möjligt även på denna buss.  


Fakta om Power-as-a-service:

Vattenfall Network Solutions ansvarar för ägandet, förvaltningen samt drift och underhåll av elbussen och laddstationen under projekttiden. Konceptet är en del av Power-as-a-service och formellt sker leveransen från Vattenfall Elanläggningar AB.

Fakta om LKAB:s gruvor:

LKAB är en internationell högteknologisk gruv- och mineralkoncern som bryter och förädlar Norrbottens unika järnmalm för den globala stålmarknaden. Hållbarhet är kärnan i bolagets affärsidé och ambitionen är att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande företagen i branschen. Koncernen, som omsatte cirka 31 miljarder kronor 2019 och har cirka 4 300 anställda i 12 länder, rymmer även industrimineraler, borrsystem, tågtransporter, bergtjänster och fastighetsbolag.

Läs mer om LKAB:s elbusstester i Malmberget 

Läs mer om energilösningar från Vattenfall Network Solutions 

Se även

Snabbladdstation för elbilar i Nordnorge

Nytt samarbete möjliggör snabbladdning i Nordnorge

Ishavskraft AS, en av Norges största kraftleverantörer, inleder ett samarbete med Vattenfall och ABB. Uppdraget är att möjliggöra elbilsladdning i Nordnorge.

Läs hela artikeln
Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Vattenfall Solar Team slår världsrekordet i långkörning för solbilar under en gassande het sommardag

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över 924 kilometer enbart på solkraft.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Från semester till svemester

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfekt tillfälle att upptäcka Sverige och att svemester är helt fantastiskt.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']