Ett år med flera milstolpar

Det är dags att stänga böckerna för 2020, och sammanfatta ett år som innehållit flera milstolpar för Ringhals AB.

c2_ringhals_årssammanfattning 2020.jpg

Ringhals kärnkraftverk är en av Sveriges största elproducenter och levererade i fjol 16,5 TWh till det yttre elnätet. Ringhals 1 stod för 4,7 TWh, Ringhals 3 producerade 5,5 TWh och Ringhals 4 levererade 6,3 TWh.  Sammanlagt täcker Sveriges kärnkraft cirka en tredjedel av landets elbehov, med klimatutsläpp som är helt jämförbara med vattenkraft och vindkraft sett till hela livscykeln.

2020 var ett år som präglades av låga elpriser. Efter vårens avställning för underhåll beslöt ägarna att Ringhals 1 inte skulle återstarta förrän efter sommaren på grund av marknadsläget. Men planerna ändrades efter en särskild överenskommelse med Svenska Kraftnät, som ansvarar för elnätets stabilitet. Avtalet innebar att Ringhals ersattes ekonomiskt för att ha turbinerna på Ringhals 1 fasade under sommaren, för att säkra kraftsystemets driftsäkerhet.

–  Vår kärnkraft står för en stabilitet på elnätet och vi levererar året runt, dygnet runt, sade Ringhals vd Björn Linde vid den tidigarelagda återstarten.

Under 2020 passerades flera milstolpar och satsningar gjordes som ger förutsättningar för fortsatt säker och stabil drift. Verksamheten fick kvitto på målmedvetet arbete inom flera områden: allvarligare arbetsolyckor undveks helt, vilket är ett resultat av beslutsamheten att alltid sätta säkerheten främst. Man kan se tillbaka på en mycket god miljöprestanda, och att målet nåtts när det gäller rekrytering av kvinnor till chefstjänster.

Planer gick i lås – trots pandemi

Coronapandemin har som för resten av världen präglat livet och arbetet på Ringhals. Målet var – och är - att upprätthålla säker och stabil drift av anläggningarna, och att avställningar för underhåll skulle genomföras i planerad omfattning. Det gick vägen, dock uppstod tekniska utmaningar, främst på turbinsidan, vilket förlängde revisionsperioden. 

Mot framtiden – och vidare

Vid årsskiftet togs den säkerhetshöjande oberoende härdkylningsfunktionen i drift efter godkännande från Strålsäkerhetsmyndigheten. Tre års byggnation och 900 miljoner kronor har investerats för att uppfylla kravet för att driften av reaktor 3 och 4 skulle få fortsätta. 

Tillsammans med Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution pågår en modernisering av ställverk, manöverbyggnader och lokaltransformatorer för att kvalitetssäkra leveransen ut till elnätet.

Den största milstolpen passerades dock på årets sista dag: efter 44 år och 364 dagar i drift stängdes Ringhals 1 av på nyårsaftons kväll. Vid sin slutliga avställning hade kärnkraftverket levererat 220 terawattimmar el, vilket motsvarar hela Göteborgs elförbrukning under 44 år

Planeringen och förberedelserna att omhänderta Ringhals 1 och 2 efter deras stängning är långt framskridna. Mark- och miljödomstolen beviljade under hösten tillstånd för nedmontering och rivning och att EU-kommissionen har gett sitt slutliga godkännande av detsamma. Avveckling är ett nytt kompetensområde som växer fram genom nära samverkan mellan Ringhals och Vattenfalls enhet för kärnkraftsavveckling. Det gemensamma målet är säker och effektiv avveckling där kärnkraftens livscykel sluts på ett miljöriktigt och ansvarsfullt sätt. 

2021 har startat på ett bra sätt – Ringhals 3 och 4 går för full kapacitet och ger ett betydande och viktigt bidrag till den svenska energiförsörjningen.

Gå till Ringhals här

Se även

Vattenfalls vd Anna Borg. Foto: Rebecka Rynefelt
Rebecka Rynefelt

Anna Borg en av Sveriges mäktigaste kvinnor enligt Di

På Dagens industris lista över landets mäktigaste näringslivskvinnor kommer Vattenfalls vd Anna Borg på plats åtta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg, CEO Vattenfall

Internationella kvinnodagen: dela med dig av din historia

I dag på den internationella kvinnodagen uppmärksammar Vattenfall kvinnor som hjälper kvinnor. I den här videon delar kollegor från alla delar av organisationen med sig av sina historier.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln