Vinterlandskap

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Anna_Borg_2020_Landscape_F3A1187-1920.jpg

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg kommenterar bokslutskommunikén för helåret 2020:

”Vattenfalls utveckling 2020 visar att vi är ett motståndskraftigt bolag. Trots ett år med rekordlåga elpriser, lägre elproduktion och lägre försäljning av el, gas och värme redovisar vi ett stabilt underliggande rörelseresultat. Stora nedskrivningar påverkade dock nettoresultatet till följd av minskat värde för kolkraft. Att kol konkurreras ut av fossilfri energi är en utveckling som är i linje med Vattenfalls strategi.

Ett extremt och ovanligt år, av flera skäl än pandemin

Tack vare en god beredskap och utmärkta insatser från våra medarbetare har pandemin haft en begränsad påverkan på Vattenfalls verksamhet. Driften av våra anläggningar har varit stabil och säker samtidigt som leveransen till våra kunder har hållit en fortsatt hög servicenivå. Vi gör framsteg i våra investeringsprojekt och partnerskap där vi också gynnas av ökad elektrifiering av samhället. Den nordiska elmarknaden, som är avgörande för Vattenfall, har haft ett dramatiskt år av andra anledningar än pandemin. Milt väder och mycket nederbörd medförde stora inflöden till vattenmagasinen. Det ledde till historiskt låga elpriser och extrema skillnader mellan prisområden i Sverige.

Vattenfall påverkas av kostnaderna för omställningen

Att kolkraft minskar i värde är en naturlig utveckling men påverkade också Vattenfalls finansiella resultat starkt negativt under 2020. Nettoresultatet uppgick till 7,7 miljarder SEK och tyngs av nedskrivningar framförallt kopplade till det koleldade kraftverket Moorburg i Hamburg. I Tyskland har parlamentet antagit en lag om utfasning av kol senast år 2038. I slutet av året accepterades vårt bud för stängning av Moorburg och sedan årsskiftet producerar vi ingen kolkraft från anläggningen.

En diversifierad verksamhet och ett balanserat risktagande stabiliserade det underliggande resultatet

Vattenfalls produktionsvolym för 2020 var betydligt lägre jämfört med föregående år. Det beror framförallt på situationen för den svenska kärnkraften där vi fasar ut äldre reaktorer, gjorde mer underhåll och tidvis sänkte produktionen när priserna var som lägst. Vid årsskiftet stängde vi Ringhals 1 enligt plan och fokuserar nu på lång och säker drift av våra fem återstående reaktorer.

Utöver en minskad produktion var också försäljningen av el, gas och värme lägre. Trots detta och rekordlåga elpriser redovisar vi ett stabilt underliggande rörelseresultat som uppgår till 25,8 miljarder SEK. Flera faktorer har bidragit till Vattenfalls motståndskraft. Vi är ett diversifierat bolag, både geografiskt och sett till våra olika affärsområden. Våra prissäkringar har tjänat oss väl i en nedåtgående marknad. Och vi har dragit nytta av vår marknadskunskap i tradingverksamheten där vi redovisar ett starkt resultat. Att vi levererar ett underliggande resultat i linje med förra årets trots låga priser och en pågående pandemi visar på den styrka, stabilitet och leveransförmåga som Vattenfall har. Styrelsen föreslår en utdelning om 4 miljarder SEK.

Vattenfalls strategiska inriktning består

Den 1 november tillträdde jag som VD för Vattenfall. Jag känner mig trygg i att den strategiska inriktning som vi på Vattenfall har lagt fast - att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation – är rätt. Det är inte vår hållbarhetsstrategi, det är vår affärsstrategi. Och den är hållbar. Det är kring den vi ska hitta och skapa framtidens affärsmodeller. Vi redovisar nu utfallet för våra strategiska mål för 2020 och fortsätter jobba mot de nya målen för 2025. Jag ser fram emot att tillsammans med mina kollegor fortsätta bygga ett bolag som är lönsamt, hållbart och framtidsorienterat.”

Viktiga händelser, januari–december 2020

 • Milt väder och mycket nederbörd har bidragit till ovanligt hög hydrologisk balans som har pressat elpriserna i Norden.
 • Permanent stängning av Ringhals 1 den 31 december.
 • Viktiga framsteg i investeringsprojekt för havsbaserad vindkraft inklusive investeringsbeslut för Hollandse Kust Zuid 1-4 i Nederländerna
 • Idrifttagning av vindkraftsparken Princess Ariane i Nederländerna.
 • Fortsatt hög efterfrågan på nyanslutningar till både regionnätet och lokalnätet.
 • Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i elnätsföretaget Stromnetz Berlin.
 • Stöd för stängning av kraftverket Moorburg i Hamburg och stora nedskrivningar för anläggningen.
 • Invigning av pilotanläggningen för HYBRIT, ett partnerprojekt för fossilfri stålproduktion.
 • Anna Borg tillträdde som ny vd och koncernchef den 1 november.

Finansiell utveckling, januari–december 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 5%, (-4% exklusive valutaeffekter), till 158 847 MSEK (166 360).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 25 790 MSEK (25 095).
 • Rörelseresultatet uppgick till 15 276 MSEK (22 141).
 • Periodens resultat uppgick till 7 716 MSEK (14 861).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 4 miljarder MSEK, motsvarande 62 % av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Finansiell utveckling, oktober–december 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 5%, (-2% exklusive valutaeffekter), till 44 032 MSEK (46 179).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 7 987 MSEK (8 207).
 • Rörelseresultatet uppgick till 5 246 MSEK (2 427).
 • Periodens resultat uppgick till 5 727 MSEK (488).

Se även

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Första tre månaderna: Ett starkt kvartal och en återhämtning i marknaden

Vattenfall inleder 2021 med en bra start och en positiv resultatutveckling. Det visar rapporten för årets första kvartal.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Styrelsens ordförande Lars G Nordström på Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum onsdagen den 28 april. Bland annat beslutades om en utdelning på 4,0 miljarder SEK till ägaren, den svenska staten.

Läs hela artikeln