Flexiblare laddning testas i Amsterdam

I Amsterdam är Vattenfall del av en ny studie på flexibel laddningshastighet för elbilar. Syftet är att ta reda på hur man kan dra nytta av elnäten på bästa sätt och därigenom göra det möjligt att ansluta fler laddpunkter.

Det ökande antalet elbilar kan innebära en extra påfrestning på städernas elnät. I Amsterdam deltar Vattenfall i en ny studie tillsammans med bland annat en högskola och ett nätbolag i syfte att testa ett nytt koncept för smart laddning.

flexpower-laddstolpe_1920x1080.jpg

Testerna med flexibel laddningshastighet för elbilar genomförs i tio olika områden på 126 laddpunkter i Amsterdam fram till slutet av sommaren 2022. Bakgrunden är att allt fler Amsterdambor kör på el, och stadens elnät är redan sedan tidigare utsatt för ett stort tryck.

Laddningshastigheten varierar under dagen

Under testet varierar laddningshastigheten beroende på den tillgängliga kapaciteten i elnätet och hur många bilar som laddas vid varje tidpunkt. Systemets programvara övervakar hur mycket el varje ansluten laddstation behöver. Programvaran ser sedan till att laddningshastigheten förändras under dagen i takt med hur många bilar som laddas samtidigt.

– Detta innebär att när få bilar laddas så förser laddstationen varje enskild bil med mer el än när många vill ladda sina bilar samtidigt, säger Tim Hoogvliet produktägare på Vattenfall InCharge i Nederländerna.

– I och med den här tekniken kan vi hantera den tillgängliga elen på ett mer effektivt sätt och utnyttja den tillgängliga elnätskapaciteten på bästa sätt. Som ett resultat kan fler laddpunkter placeras i samma område och anslutas till samma lokala elnät, säger han.

En viktig princip i projektet är att den flexibla laddningshastigheten inte ska utgöra ett hinder för elbilsförarna. Om en situation uppstår där laddningsbehovet är maximalt och elnätets kapacitet är minimalt ser ett smart rotationssystem till att bilarna turas om att ladda.

När en större kapacitet är tillgänglig, till exempel mitt på dagen när stadens solpaneler ger energi, eller under natten när annan förbrukning är låg, kan anslutna bilar laddas med maximal effekt.

Studier på förarnas upplevelser

Högskolan Hogeschool van Amsterdam ska undersöka användarnas upplevelser under och efter projektet och jämföra resultaten med en situation där laddningen inte skulle ha utförts på ett flexibelt sätt. Projektet, Flexpower 3, är en uppföljning av de tidigare pilotprojekten Flexpower 1 och 2, där laddstationernas kraft minskades under kvällarna oavsett hur många bilar som laddades den tiden.

Läs mer om elektrifiering av transporter

Fakta

Flexpower 3 är ett projekt som drivs gemensamt av Amsterdams kommun, nätägaren Liander, byggföretaget Heijmans, Vattenfall, tekniska högskolan Hogeschool van Amsterdam och ElaadNL, ett nederländskt innovationscenter för smart laddning.

Framsteg och resultat under projektets gång delas på Flexpower-webbplatsen

Se även

Erik Nolberger, fordonschef på Vattenfall Services, och Joakim Höög, Key Account Manager på Volkswagen Transportbilar, framför den eldrivna skåpbilen

Vattenfall först ut med eldriven skåpbil från Volkswagen

Volkswagens nya skåpbil, ID. Buzz Cargo, är anpassad för arbete som kräver tyngre inredning och levereras nu till Vattenfall Services i Nyköping.

Läs hela artikeln
Transportbilen ID. Buzz Cargo

Vattenfall och Volkswagen: Första leveransen av eldrivna ID. Buzz Cargo i Nyköping

Välkommen tisdagen den 6 december kl. 12:00-13:30 till Söderbergs Bil i Nyköping. Volkswagen visar upp och överlämnar ID. Buzz Cargo som är den första transportbilen som utvecklats som ren e...

Läs hela artikeln
Elbil på laddning vid InCharge-station

Vattenfall InCharge nu tillgängligt för Volkswagens kunder

Nu ingår Vattenfall InCharge ytterligare ett samarbete, med tyska Elli. Det innebär att Volkswagenkunder får tillgång till över 24 000 publika laddpunkter i Sverige, Norge, Tyskland och Nede...

Läs hela artikeln