Flexiblare laddning testas i Amsterdam

I Amsterdam är Vattenfall del av en ny studie på flexibel laddningshastighet för elbilar. Syftet är att ta reda på hur man kan dra nytta av elnäten på bästa sätt och därigenom göra det möjligt att ansluta fler laddpunkter.

Det ökande antalet elbilar kan innebära en extra påfrestning på städernas elnät. I Amsterdam deltar Vattenfall i en ny studie tillsammans med bland annat en högskola och ett nätbolag i syfte att testa ett nytt koncept för smart laddning.

flexpower-laddstolpe_1920x1080.jpg

Testerna med flexibel laddningshastighet för elbilar genomförs i tio olika områden på 126 laddpunkter i Amsterdam fram till slutet av sommaren 2022. Bakgrunden är att allt fler Amsterdambor kör på el, och stadens elnät är redan sedan tidigare utsatt för ett stort tryck.

Laddningshastigheten varierar under dagen

Under testet varierar laddningshastigheten beroende på den tillgängliga kapaciteten i elnätet och hur många bilar som laddas vid varje tidpunkt. Systemets programvara övervakar hur mycket el varje ansluten laddstation behöver. Programvaran ser sedan till att laddningshastigheten förändras under dagen i takt med hur många bilar som laddas samtidigt.

– Detta innebär att när få bilar laddas så förser laddstationen varje enskild bil med mer el än när många vill ladda sina bilar samtidigt, säger Tim Hoogvliet produktägare på Vattenfall InCharge i Nederländerna.

– I och med den här tekniken kan vi hantera den tillgängliga elen på ett mer effektivt sätt och utnyttja den tillgängliga elnätskapaciteten på bästa sätt. Som ett resultat kan fler laddpunkter placeras i samma område och anslutas till samma lokala elnät, säger han.

En viktig princip i projektet är att den flexibla laddningshastigheten inte ska utgöra ett hinder för elbilsförarna. Om en situation uppstår där laddningsbehovet är maximalt och elnätets kapacitet är minimalt ser ett smart rotationssystem till att bilarna turas om att ladda.

När en större kapacitet är tillgänglig, till exempel mitt på dagen när stadens solpaneler ger energi, eller under natten när annan förbrukning är låg, kan anslutna bilar laddas med maximal effekt.

Studier på förarnas upplevelser

Högskolan Hogeschool van Amsterdam ska undersöka användarnas upplevelser under och efter projektet och jämföra resultaten med en situation där laddningen inte skulle ha utförts på ett flexibelt sätt. Projektet, Flexpower 3, är en uppföljning av de tidigare pilotprojekten Flexpower 1 och 2, där laddstationernas kraft minskades under kvällarna oavsett hur många bilar som laddades den tiden.

Läs mer om elektrifiering av transporter

Fakta

Flexpower 3 är ett projekt som drivs gemensamt av Amsterdams kommun, nätägaren Liander, byggföretaget Heijmans, Vattenfall, tekniska högskolan Hogeschool van Amsterdam och ElaadNL, ett nederländskt innovationscenter för smart laddning.

Framsteg och resultat under projektets gång delas på Flexpower-webbplatsen

Se även

Laddare för elbåtar i Lysekil

Vattenfall InCharge laddar både bilar och båtar i Lysekils kommun

Vattenfall InCharge har sedan ungefär ett år ett samarbete med det lokala energibolaget LEVA i Lysekil och ansvarar för driften av ett 40-tal laddpunkter i kommunen.

Läs hela artikeln
Laddstationen i Jönköping sedd från ovan

Nu invigs Jönköpings första laddstation för större fordon

Vattenfall InCharge ska installera 30 nya laddplatser vid ett landmärke i Jönköping, före detta Eurostop. Utmärkande är att även större fordon, som husvagnar och bilar med släp, kommer att k...

Läs hela artikeln
Mobil laddstation från Vattenfall lastas av intill Hemköp-butik i Söderköping

Vattenfall placerar mobil snabbladdstation i Söderköping

Vattenfall kommer under en testperiod mellan maj och augusti att ha en mobil snabbladdare för elbilar på plats vid Hemköp i Söderköping, en strategisk placering längs med E22:an.

Läs hela artikeln