Flexiblare laddning testas i Amsterdam

I Amsterdam är Vattenfall del av en ny studie på flexibel laddningshastighet för elbilar. Syftet är att ta reda på hur man kan dra nytta av elnäten på bästa sätt och därigenom göra det möjligt att ansluta fler laddpunkter.

Det ökande antalet elbilar kan innebära en extra påfrestning på städernas elnät. I Amsterdam deltar Vattenfall i en ny studie tillsammans med bland annat en högskola och ett nätbolag i syfte att testa ett nytt koncept för smart laddning.

flexpower-laddstolpe_1920x1080.jpg

Testerna med flexibel laddningshastighet för elbilar genomförs i tio olika områden på 126 laddpunkter i Amsterdam fram till slutet av sommaren 2022. Bakgrunden är att allt fler Amsterdambor kör på el, och stadens elnät är redan sedan tidigare utsatt för ett stort tryck.

Laddningshastigheten varierar under dagen

Under testet varierar laddningshastigheten beroende på den tillgängliga kapaciteten i elnätet och hur många bilar som laddas vid varje tidpunkt. Systemets programvara övervakar hur mycket el varje ansluten laddstation behöver. Programvaran ser sedan till att laddningshastigheten förändras under dagen i takt med hur många bilar som laddas samtidigt.

– Detta innebär att när få bilar laddas så förser laddstationen varje enskild bil med mer el än när många vill ladda sina bilar samtidigt, säger Tim Hoogvliet produktägare på Vattenfall InCharge i Nederländerna.

– I och med den här tekniken kan vi hantera den tillgängliga elen på ett mer effektivt sätt och utnyttja den tillgängliga elnätskapaciteten på bästa sätt. Som ett resultat kan fler laddpunkter placeras i samma område och anslutas till samma lokala elnät, säger han.

En viktig princip i projektet är att den flexibla laddningshastigheten inte ska utgöra ett hinder för elbilsförarna. Om en situation uppstår där laddningsbehovet är maximalt och elnätets kapacitet är minimalt ser ett smart rotationssystem till att bilarna turas om att ladda.

När en större kapacitet är tillgänglig, till exempel mitt på dagen när stadens solpaneler ger energi, eller under natten när annan förbrukning är låg, kan anslutna bilar laddas med maximal effekt.

Studier på förarnas upplevelser

Högskolan Hogeschool van Amsterdam ska undersöka användarnas upplevelser under och efter projektet och jämföra resultaten med en situation där laddningen inte skulle ha utförts på ett flexibelt sätt. Projektet, Flexpower 3, är en uppföljning av de tidigare pilotprojekten Flexpower 1 och 2, där laddstationernas kraft minskades under kvällarna oavsett hur många bilar som laddades den tiden.

Läs mer om elektrifiering av transporter

Fakta

Flexpower 3 är ett projekt som drivs gemensamt av Amsterdams kommun, nätägaren Liander, byggföretaget Heijmans, Vattenfall, tekniska högskolan Hogeschool van Amsterdam och ElaadNL, ett nederländskt innovationscenter för smart laddning.

Framsteg och resultat under projektets gång delas på Flexpower-webbplatsen

Se även

Elektrisk lastbil, ca 1910. Källa: Bewags arkiv.

Över hundra år senare: Elbilarna är på uppgång igen

Inga avgaser, inget buller och inga fula bensinstationer – bara rena bilar som går på fossilfri el i stället för bensin och diesel. Det här kanske låter som en beskrivning av en fjärran fram...

Läs hela artikeln
Volvo eldriven lastvagn
Volvo Lastvagnar

Vattenfall och Kaunis Iron i samarbete om fossilfria transporter

Kaunis Irons malmtransporter ska bli fossilfria. Företaget planerar satsa cirka en halv miljard på nya eldrivna lastbilar: Nu är det klart att ekipage på 74 ton från Volvo Lastvagnar ska tes...

Läs hela artikeln
CAKE-motorcykel

Vattenfall och CAKE visar upp dolda koldioxidkällor vid produktion av elmotorcykel

Vattenfall skapar tillsammans med elmotorcykeltillverkaren CAKE klimatmedvetenhet genom att visa upp koldioxidavtrycket i formen av en kub.

Läs hela artikeln