Halvtid för det årliga underhållet

Det årliga underhållet av Ringhals 3 har efter två veckor nått halvtid. Flera arbeten är redan klara och en del system börjar återställas inför driftsäsongen. Uppstartsdatumet har dock skjutits två veckor framåt i tiden, på grund av en händelse i bränslebyggnaden.

Två rör för huvudkylvattenpumpar har ny fräsch beläggning av tre lager epoxyfärg. Tätplåten som sitter ingjuten i betongväggen frilades från betong på två ställen. Plåten hade förväntad patina, men är i gott skick. Nu svetsas ny armering och gjutformar byggs för att återställa betongväggen.

C2_ringhals_revision R3_2021_svets.jpg

Ari Juurikka svetsar fast en fläns på ett rör. Svetsen godkändes efter kontrollröntgen och provning.

Några av jobben som görs är förberedelser inför kommande insatser. Under 2022 ska de sista musselfiltren bytas. För att underlätta inför det bytet har tre helsvetsade rör kapats. Man tog bort en liten bit av vardera rör, fällde in och svetsade fast flänsar, lade en packning emellan och bultade ihop rörändarnas flänsar. Så istället för att kapa rören nästa år, behöver man bara lossa några bultar, vilket sparar tid och minimerar risker.

Reaktortanken är tömd på bränslet som är flyttat till bränslebyggnaden. Tekniska utmaningar i en av bränslebassängerna gör att återladdningen av reaktorhärden skjuts upp och Ringhals 3 beräknas att producera el 4 juli igen.

Gå till Ringhals sida

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt.

Läs hela artikeln
Bergrumslager för fossilfri vätgas

HYBRIT: Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri v...

Läs hela artikeln
Elektrisk lastbil, ca 1910. Källa: Bewags arkiv.

Över hundra år senare: Elbilarna är på uppgång igen

Inga avgaser, inget buller och inga fula bensinstationer – bara rena bilar som går på fossilfri el i stället för bensin och diesel. Det här kanske låter som en beskrivning av en fjärran fram...

Läs hela artikeln