Ringhals kvalitetssäkrar elförsörjningen

Ställverken vid Ringhals är föråldrade och det börjar bli svårt att få tag i vissa reservdelar. Redan 2017 påbörjades ett stort projekt där Svenska kraftnät, Ringhals och Vattenfall Eldistribution tillsammans ordnar nya ställverk, manöverbyggnader och avtal om vem som äger och ansvarar för vad.

Under året har det hänt mycket både på marken och i luften runt Ringhals 400 kV-ställverk. Efter stängningen vid årsskiftet behöver Ringhals 2 inte sitt ställverk längre, så det är rivet och fundament är borttagna för att ge plats åt nya fundament. Två nya manöverbyggnader är på plats och ett nytt staket omringar en utökning av ställverksområdet.

– Vi kan använda befintlig mark efter Ringhals 2 och snart efter Ringhals 1:s stängning, så vi har bara behövt utöka området en liten bit. Det är miljömässigt bättre att inte spränga ny mark. Svenska kraftnät slipper upphandla ny mark och risken minskar för långa juridiska processer. Dessutom är det mer ekonomiskt att använda befintlig plats, säger Ringhals projektledare Henrik Horrdin.

Ringhals_ställverk.jpg
Idag kan stora delar av ställverket styras från Ringhals 1. I framtiden finns styrutrustningen i de nya manöverbyggnaderna på ställverksområdet och Ringhals kan styra sina delar från Ringhals 3 och 4:s kontrollrum. Två nya lokaltransformatorstationer matar manöverbyggnaderna med elkraft.

Svenska kraftnät ny huvudman

En utmaning i början av projektet var att få ihop de olika aktörernas kvalitetssystem och projektprocesser till gemensamma lösningar.

– Vi samverkar i allt från materialval till placeringar av utrustning och var anslutningarna ska vara, säger Peter Bredfell.

– Det föll sig naturligt att Svenska kraftnät skulle sköta upphandling och vara beställare av ställverket. De har utformat tekniska riktlinjer för hur ställverk ska byggas och är beställare av alla 400 kV ställverk i stamnätet idag, berättar Henrik Horrdin.

Gemensamt ursprung, blandat ägarskap

Statens vattenfallsverk hade hela ägarskapet och ansvaret när ställverket byggdes under 60- och 70-talen. 1992 bildades de tre aktörer som tillsammans genomför den fysiska moderniseringen och även moderniserar avtal kring ägarskap och ansvarsområden. Det statsägda bolaget Vattenfall AB är majoritetsägare till Ringhals AB och har även dotterbolaget Vattenfall Eldistribution AB. Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med systemansvar för el och uppgiften att förvalta Sveriges transmissionsnät för elkraft.

– Idag är Ringhals huvudman och ansvarig för gemensamma delar som manöverhus, bevakning, tillträde och gemensamt underhåll. Efter ombyggnationen går ansvaret över till Svenska kraftnät, säger Henrik Horrdin.

Konservativt med små nyheter

– Vi bygger konservativt för att det ska hålla i 40 år. En skillnad jämfört med gamla ställverken är ändå att det kommer finnas frånskiljandebrytare vilket gör att man slipper ha separata frånskiljare i de nya ställverken, berättar Peter Bredfell.

– Ringhals 4 har idag ett gasisolerat ställverk med den miljöfarliga SF6-gasen, som vi slipper i framtiden då de nya kommer att vara konventionella luftisolerade utomhusställverk, fyller Henrik Horrdin i.

Anpassningar på Ringhals

På Ringhals område har moderniseringen av luftlinorna påbörjats. Delar av 400 kV-ledningsgatan mellan Ringhals 3 och 4 och ställverksområdet kommer att förändras. 130 kV-markkablar har fått delvis ny förläggning. Relärum och signalutbyten ska anpassas på verken och i kontrollrummen kommer den gamla visningen på tavlor föras över till bildskärmar.

– Vi har redan påbörjat många förändringar och fortsätter med arbetena framöver. Allt ska vara klart och de nya 400 kV-ställverken ska vara i drift 2022 för Ringhals 3 och 2023 för Ringhals 4, berättar Henrik Horrdin.

Ringhals

Se även

Ringhals 1, 1976-2020. Foto: Annika Örnborg

Elproduktionen vid Ringhals 1 avslutad

Efter 44 år och 364 dagar i drift stängdes kärnkraftsreaktorn Ringhals 1 av för gott klockan 23:52 på nyårsaftons kväll. – Det är med ett st&...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Grönt ljus för Ringhals miljardsatsning

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett klartecken för Ringhals lösning som säkrar oberoende härdkylning. 900 miljoner kronor har investerats för att upp...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Se inspelat webbinarium om kärnkraftens miljöpåverkan

Det publika webbinarium om kärnkraftens miljö- och klimatpåverkan som Vattenfall höll den 28 oktober lockade många deltagare under livesändningen. Webbinariet...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']