Vattenfall återställer lekplats för havsöringen i Älvkarleby

För att stärka beståndet av havsöring och gynna den biologiska mångfalden har Vattenfall i samarbete med länsstyrelsen och Sportfiskarna förbättrat lekområdena i Kungsådran i Nedre Dalälven under hösten.

kungsadran-aterstallning-thomas-jonsson_1000x600.jpg

Dalälven är ett mycket populärt fiskevatten i Sverige som lockar lokalbor likväl som tillresta fiskare. I Kungsådran, en av Dalälvens förgreningar vid Älvkarleby, finns chansen att fånga lax och öring. Idag bedrivs fisket på kompensationsutsatt fisk på grund av att älven är utbyggd för elproduktion.

Sveriges Sportfiske-och Fiskevårdsförbund, även kallat Sportfiskarna, utförde själva arbetet och har lagt ut cirka 250 ton lekgrus på fyra platser i Kungsådran. Arbetet genomfördes bland annat med helikopter och gruset som placerades ut var så kallat lekgrus där lax och öring kan gräva ner sin rom. Syftet med åtgärden är att stärka bestånden.

– Det är mycket positivt att vi genom det här samarbetet och återställning av lekgrus kan bidra till att stärka beståndet av havsöring och samtidigt gynna sportfisket. Det vi har gjort är fiskevårdande åtgärder med syftet att skapa lek- och reproduktionsområden för havsöring i första hand, säger Frida Gavelin, vattenrättsansvarig, Vattenfall.

Det har också varit viktigt att bevara naturliga habitat, till exempel djupare partier som är exemplariska övervintringsplatser eller nödvändiga vid lågvatten för samtliga fiskarter.

– Länsstyrelsen och Vattenfall har haft en bra dialog under hela projektet. Vi såg lax och öring leka på de biotopvårdade ytorna direkt efter åtgärden. Naturen är fantastisk på att utnyttja de möjligheter som finns, säger Daniel Melin, vattenhandläggare, länsstyrelsen i Uppsala län.

– Åtgärden var nödvändig för Dalälvens bestånd av havsöring och lax. I Kungsådran var det brist på leksubstrat vilket vi tillförde i stora mängder. Dalälven är ett av Sveriges viktigaste vattendrag och i stort behov av mer fiskevård i form av fria vandringsvägar, översyn av flödesregim samt mer biotopåterställning. Det ska bli spännande att samarbeta i dessa frågor framöver, säger John Kärki, projektledare fiskevård, Sportfiskarna.

Se även

Äng

Vattenfall toppar återigen ranking för biologisk mångfald

Vattenfall placerar sig än en gång på första plats på Ecogains index för biologisk mångfald. I rankingen granskas storföretag över hela Europa för sitt arbete med att skydda och stärka natur...

Läs hela artikeln
Natur i stadsmiljö

Vattenfalls anseende allt starkare enligt årlig rapport

Kantar Publics senaste upplaga av den årliga ”Anseendeindex Företag”-rapporten har kommit. I en tid av stor omvärldsturbulens är Vattenfall ett av få stora svenska företag som faktiskt har f...

Läs hela artikeln
En grupp Vattenfall-medarbetare firar vinsten i 100-wattaren

Vattenfalls kampanj vinner långsiktigt pris

Branschexperter har belönat Vattenfall för kampanjen ”Fossilfritt liv inom en generation”.

Läs hela artikeln