Vattenfall återställer lekplats för havsöringen i Älvkarleby

För att stärka beståndet av havsöring och gynna den biologiska mångfalden har Vattenfall i samarbete med länsstyrelsen och Sportfiskarna förbättrat lekområdena i Kungsådran i Nedre Dalälven under hösten.

kungsadran-aterstallning-thomas-jonsson_1000x600.jpg

Dalälven är ett mycket populärt fiskevatten i Sverige som lockar lokalbor likväl som tillresta fiskare. I Kungsådran, en av Dalälvens förgreningar vid Älvkarleby, finns chansen att fånga lax och öring. Idag bedrivs fisket på kompensationsutsatt fisk på grund av att älven är utbyggd för elproduktion.

Sveriges Sportfiske-och Fiskevårdsförbund, även kallat Sportfiskarna, utförde själva arbetet och har lagt ut cirka 250 ton lekgrus på fyra platser i Kungsådran. Arbetet genomfördes bland annat med helikopter och gruset som placerades ut var så kallat lekgrus där lax och öring kan gräva ner sin rom. Syftet med åtgärden är att stärka bestånden.

– Det är mycket positivt att vi genom det här samarbetet och återställning av lekgrus kan bidra till att stärka beståndet av havsöring och samtidigt gynna sportfisket. Det vi har gjort är fiskevårdande åtgärder med syftet att skapa lek- och reproduktionsområden för havsöring i första hand, säger Frida Gavelin, vattenrättsansvarig, Vattenfall.

Det har också varit viktigt att bevara naturliga habitat, till exempel djupare partier som är exemplariska övervintringsplatser eller nödvändiga vid lågvatten för samtliga fiskarter.

– Länsstyrelsen och Vattenfall har haft en bra dialog under hela projektet. Vi såg lax och öring leka på de biotopvårdade ytorna direkt efter åtgärden. Naturen är fantastisk på att utnyttja de möjligheter som finns, säger Daniel Melin, vattenhandläggare, länsstyrelsen i Uppsala län.

– Åtgärden var nödvändig för Dalälvens bestånd av havsöring och lax. I Kungsådran var det brist på leksubstrat vilket vi tillförde i stora mängder. Dalälven är ett av Sveriges viktigaste vattendrag och i stort behov av mer fiskevård i form av fria vandringsvägar, översyn av flödesregim samt mer biotopåterställning. Det ska bli spännande att samarbeta i dessa frågor framöver, säger John Kärki, projektledare fiskevård, Sportfiskarna.

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd

Anna Borg i WEF-panel om innovationer för klimatet

Vattenfalls vd Anna Borg deltar i WEF:s panelsamtal om hur innovationer kan hejda klimatförändringarna tillsammans med ledare som Bill Gates och John Kerry. Se och lyssna online.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverkspylon under konstruktion

Vattenfall ska halvera leverantörskedjans utsläpp

Vattenfall ökar fokus på leverantörskedjans påverkan och nu ska utsläppen från varor och tjänster halveras fram till 2030.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk till havs

Vattenfall och Fred. Olsen Seawind får tillstånd att bygga flytande vindkraftspark utanför Skottland

Partnerskapet mellan Fred. Olsen Seawind och Vattenfall var framgångsrikt som budgivare i Crown Estate Scotlands upphandling för havsbaserad vindkraft.

Läs hela artikeln