Anna Borg deltar i World Economic Forum i Davos

Måndag till onsdag denna vecka deltar Vattenfalls vd Anna Borg för World Economic Forum årliga möte i Davos i de schweiziska alperna.

anna-borg-utomhus-hosten.jpg

Kriget i Ukraina har belyst sårbarheten i EU:s energiförsörjning och det understryker vikten av energiomställningen för att säkra Europas energitillförsel.

Med detta som bakgrund ska Anna Borg under World Economic Forums årliga möte i Davos delta i en paneldiskussion med fokus på vilken roll den europeiska gröna given kan spela för att stärka EU:s geopolitiska ställning i världen.

Frans Timmermanns, ansvarig för den gröna given som EU-kommissionens vice ordförande, och Pedro Sanchez, Spaniens premiärminister, deltar i diskussionen som har rubriken Energy Security and the European Green Deal. Evenemanget går av stapeln tisdagen den 24 maj kl. 15.00-16.00 CET.

– Att begränsa klimatförändringarna och öka leveranssäkerheten för energisektorn är två viktiga utmaningar som gör det ännu viktigare att påskynda övergången till ett fossilfritt samhälle i EU. För oss på Vattenfall går dessa två utmaningar hand i hand – den ena utesluter inte den andra. Fokus måste ligga på att förändra våra energisystem, säger Anna Borg och fortsätter:

– Det är viktigt att vi inser att alla fossilfria källor behövs, så som vattenkraft, kärnkraft, vind och solenergi, för att vi ska kunna nå klimatmålen. Vi måste också se till att det finns en social acceptans för omställningen och att den sker på ett rättvist sätt. Och när politikerna utformar återhämtningsprogram behöver investeringarna styras mot energiinfrastruktur och energieffektivitet. Dessa kommer att vara mina huvudbudskap under mötet.

Arbetet i First Movers Coalition

Förutom paneldiskussionen om den europeiska gröna given deltar Anna Borg i ett antal övriga sessioner och möten under de tre dagarna. 

Under årsmötet för World Economic Forum samlas över 2 000 ledare och experter från hela världen, där alla förenas i en gemensam ”Davos Spirit” – åtagandet om att förbättra tillståndet i världen.

Se även

Oskar Lindehejd

Oskar Lindehejd ny vd för Gotlands Energi från 1 september

Oskar Lindehejd har utsetts till ny vd för Gotlands Energi AB (Geab) från den 1 september 2022. Oskar kommer närmast från en roll som marknadschef för Geab och som vd för Gotland Elförsäljni...

Läs hela artikeln
Utsikt över Berlin

Vattenfall gör strategisk översyn av sin värmeverksamhet i Berlin

Vattenfall har inlett en strategisk översyn av hur bolaget bäst kan bidra till energiomställningen och i detta sammanhang om det bör fortsätta äga värmeverksamheten i Berlin.

Läs hela artikeln
Vy över Ringhals

Vattenfall startar förstudie om att bygga små modulära reaktorer vid Ringhals

Elförbrukningen i Sverige väntas öka snabbt under de närmaste decennierna och Vattenfall arbetar därför aktivt med hur olika fossilfria energislag kan möta det ökade elbehovet.

Läs hela artikeln