Den årliga avställningen på Forsmark 2 har startat

Sommaren står i full blom och många njuter redan av semestern. På Forsmark 2 är det helt andra puckar som gäller, då den årliga avställningen för underhåll har dragit igång med full fart. Under cirka två och en halv vecka kommer kärnkraftverket vara avställt för bränslebyte och underhållsarbeten. 

Juli är vanlig tid för semester och därför planeras de korta, mindre resurskrävande avställningarna in under dessa perioder. I år är det en kortare avställning som väntar på Forsmark 2, vilket innebär att det kommer vara något färre personer inblandade än under avställningen på Forsmark 3.

– Det är ändå en stor mängd arbeten som ska göras på kort tid. Vi har totalt 3 585 inplanerade jobb som ska genomföras, och det brukar även tillkomma några under arbetets gång. Men det är inga konstigheter då vi har bra kompetens och rutiner för att genomföra avställningen på ett säkert och effektivt sätt, säger Björn Ogdal revisionsledare på Forsmark 2.  

Bränslebyten och underhållsarbeten

Att byta och fylla på bränsle i reaktorn är en huvudaktivitet under alla avställningar. En femtedel av kärnbränsleelementen byts ut till nya. Det som är förbrukat laddas ur och resten flyttas runt i tanken efter noggrann beräkning, beroende på utbränningsgrad. Därefter laddas det helt nya bränslet i för att åstadkomma en optimal härd.

– Bränslehanteringen är en huvudaktivitet under avställningarna. Det är centralt för att vi ska kunna producera el under det kommande året, säger Björn Ogdal.

Hoppas på kallt väder

Sommarvärmen kan vara utmanande med höga temperaturer för de som arbetar.  

– Ett antal åtgärder har vidtagits för att underlätta för personalen, till exempel extra vattenautomater för att hålla vätskebalansen och tidsinställda larm som uppmanar till pauser, säger Björn Ogdal.  

Redo att dra igång

En revision föregås av lång och noggrann planering, och nu är det alltså dags att köra igång.

– Det känns bra. Det mesta av arbetet är sådant som vi känner till och vet hur man gör, säger Björn Ogdal.

Se även

Ringhals kärnkraftverk

Delta i webbinarium 2 juni om Kärnkraften och miljön

Hur påverkas miljön av vår kärnkraft? Nu finns Vattenfalls nya livscykelanalys.

Läs hela artikeln
Arbete kring bryggan. Foto: John Guthed
John Guthed

Segmenteringen av reaktortank och interndelar i Ågesta har nått halvtid

Reaktortanken (RPV) är det största föremålet i Ågestaverket och innehåller några av verkets mest radioaktiva komponenter; de medelaktiva interndelarna. Arbetet med att montera ner och segmen...

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls chef för elproduktion Norden

Torbjörn Wahlborg: ”Inte rimligt att återstarta reaktor vid Ringhals”

Det är mycket riskabelt, kostsamt och kanske inte ens möjligt att återstarta någon av de avställda reaktorerna vid Ringhals. I stället bör fokus ligga på att utveckla befintlig kärnkraft och...

Läs hela artikeln