Energiministern besökte Vattenfall

På torsdagen 21 april besöktes Vattenfall av energiminister Khashayar Farmanbar (S). Han träffade bland annat Vattenfalls vd Anna Borg för att diskutera vikten av ett stabilt och hållbart energisystem för att möta det ökande elbehovet som behövs för omställningen till ett fossilfritt samhälle. 

Energiminister Khashayar Farmanbar (S) besökte Vattenfalls kontor i Solna. Till vänster, Vattenfalls vd Anna Borg, samt Vattenfalls Eldistributions vd Annika Viklund till höger

Energiminister Khashayar Farmanbar (S) besökte Vattenfalls kontor i Solna. Till vänster, Vattenfalls vd Anna Borg, samt Vattenfalls Eldistributions vd Annika Viklund till höger.

Beräkningar visar att elanvändningen i Sverige kommer att fördubblas inom 20 år, en utmaning som kräver nära samverkan mellan samhällets aktörer.  

Energiminister Khashayar Farmanbar besökte torsdagen den 21 april Vattenfall för att träffa delar av koncernledningen och för att få en fördjupad bild av Vattenfalls verksamhet. 

Under eftermiddagens möte lyfte vd Anna Borg och strategichef Andreas Regnell viktiga punkter för att möta Sveriges ökade elbehov. En sådan är vikten av att förkortade tillståndsprocesser, både för att bygga ut elnätet och för tillföra ny elproduktion. Även ett ökat antal utbildningsplatser för kompetenser inom energiområdet lyftes till ministern som en avgörande fråga för att lyckas med elektrifieringen.

– Vi är glada över att energiministern ville komma till oss på besök. Elektrifieringen innebär bra affärsmöjligheter, skapar konkurrenskraft för svensk industri och gör det möjligt att möta klimatutmaningen. Vattenfall vill vara en del av lösningen genom att möjliggöra för ett fossilfritt liv inom en generation, säger Anna Borg.

Vattenfalls vd Anna Borg, Energiminister Khashayar Farmanbar (S) och Vattenfall Eldistributions vd Annika Viklund framför den nya transformatorstationen i Järva norr om Stockholm.

Vattenfalls vd Anna Borg, energiminister Khashayar Farmanbar (S) och Vattenfall Eldistributions vd Annika Viklund framför den nya transformatorstationen i Järva norr om Stockholm.

Dagen avslutades med ett besök vid Vattenfall Eldistributions nya toppmoderna transformatorstation i Järva i norra Stockholm.  

Järvastationen är ett nav för energiförsörjningen i Stockholmsregionen och förser kunderna med fossilfri el dygnet runt. Stationen är byggd med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, visuellt intryck, energieffektivitet och med hållbara materialval.

Där talade energiminister Khashayar Farmanbar bland annat med Annika Viklund, vd för Vattenfall Eldistribution.  

Hon betonade för ministern vikten av samverkan och mod att ta viktiga beslut på alla nivåer,  tillgång till kompetens och en långsiktigt hållbar intäktsreglering som främjar investeringar och gynnar omställningen. 

– Sverige behöver med all sannolikhet dubblera elanvändningen till 2045 för att vi ska uppnå klimatmålen,  men även för att skapa fler jobb och tillväxt. Det kommer att kräva en kraftig utbyggnad av både elproduktionen och elnäten. Vattenfall spelar som Sveriges största energiföretag en central roll i att möjliggöra den utvecklingen. Idag har jag fått höra mer om Vattenfalls planer för fossilfrihet och sett en ny elnätsanläggning i Järva som är en viktig del för att möjliggöra Stockholmsregionens utveckling, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

Relaterad information

I december 2021 publicerade Vattenfall och Anna Borg en debattartikel med tio punkter för att möta Sveriges ökade elbehov.

Läs mer om Energiminister Khashayar Farmanbars besök vid Järvastationen på Vattenfall Eldistributions hemsida

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd

Anna Borg deltar i World Economic Forum i Davos

Måndag till onsdag denna vecka deltar Vattenfalls vd Anna Borg för World Economic Forum årliga möte i Davos i de schweiziska alperna.

Läs hela artikeln
Ledningsgator med biologisk månfald

Stort fokus på biologisk mångfald

Den 22 maj är den europeiska dagen för biologisk mångfald, en fråga som hänger tätt samman med klimatutmaningen. Josefin Blanck, strategisk miljörådgivare på Vattenfall ser hur frågan får al...

Läs hela artikeln
Äng

Vattenfall toppar återigen ranking för biologisk mångfald

Vattenfall placerar sig än en gång på första plats på Ecogains index för biologisk mångfald. I rankingen granskas storföretag över hela Europa för sitt arbete med att skydda och stärka natur...

Läs hela artikeln