Batterilager, Bergsöe Landskrona

Forskningsprojektet med jättebatteriet i Bergsöe avslutat

Efter två år avslutas nu projektet med batterilagret på Bergsöe i Landskrona. Projektet, som har varit ett samarbete mellan Vattenfall, Boliden och Landskrona Energi, har framgångsrikt visat att ett stort batteri kan hjälpa till att få ned en kunds elkostnader och samtidigt stärka upp det lokala elnätet.

Syftet med projektet, som inleddes i mars 2020,  har varit att utveckla ett batterilager som kan sänka kundens elkostnad och samtidigt erbjuda flexibla elnätstjänster som nätstabilitet samt att ge extra effekt om det lokala elnätet inte räcker till.

– Vattenfall har genom detta projekt visat att vi är drivande i utvecklingen av nya energilösningar. Vi har utvecklat och framgångsrikt implementerat en styrning av batteriet som automatiskt optimerar mellan olika tjänster, Magnus Berg, projektansvarig på Vattenfall.

Batterilagret, som har en lagringskapacitet på 1 MWh, har varit placerat hos Bolidens blybatteriåtervinningsanläggning i Bergsöe, Landskrona. Där har batteriet kunnat bistå med ett par smarta flexibilitetstjänster. Bland annat har Boliden kunnat sänka sin elräkning via en tjänst som flyttat Bolidens last från tider då elen är dyr till tider då den är billigare. Andra tjänster har hjälpt till att hålla frekvensen i elnätet på en stabil nivå samt bidra med kapacitet till nätet när behovet är som störst.

– För Boliden Bergsöe har det varit väldigt intressant att vara en del av detta spännande energilagringsprojekt där vi kunnat utvärdera hur tekniken optimerat energianvändandet på vår enhet. Det är tydligt med höga energikostnader att industrin måste jobba med energieffektivitet samt göra så litet koldioxidavtryck som möjligt, säger Fredrik Kanth, vd på Bergsöe.

Efter projektets slut kommer batteriet att finnas kvar hos Boliden Bergsöe där det kommer fortsätta att leverera nytta med hjälp av kombinering av tjänster. För Vattenfalls del ser möjligheterna goda ut till att efter projektet leverera liknande system till andra kunder samt att generera nätnytta med ännu fler batteriresurser.

Fakta om Batterilagret på Bergsöe:

  • Flera affärsenheter inom Vattenfall har deltagit i projektet. Vattenfall Network Solutions har ansvarat för ägande, förvaltning samt drift- och underhåll av batterilagret under projekttiden. Konceptet är en del av Power-as-a-service och formellt har leveransen skett från Vattenfall Elanläggningar AB.  Vattenfall AB har lett själva forskningsprojektet och vidareutvecklat styralgoritmerna för batteriet samt utvecklat tjänsten frekvensreglering till Svenska Kraftnät.
  • Boliden Mineral AB driver anläggningen i Bergsöe där batterilagret placerades. Batterilagret har sänkt elkostnaden för Boliden genom att lagra fossilfri el när priset är lägre samt stöttat med extra energi vid förbrukningstoppar.
  • Landskrona Energi AB äger och driver det lokala elnätet i Landskrona. Vid begränsningar i nätet på grund av tillfälligt hög förbrukning, så kallade effekttoppar, har batteriet kunnat stötta det regionala och lokala elnätet.
  • Batteriet har en effekt på 500 kW och en lagringskapacitet på 1 MWh.

Se även

Bergrumslager för fossilfri vätgas

HYBRIT: Milstolpe nådd – pilotanläggningen för vätgaslagring i drift

SSAB, LKAB och Vattenfall har nu tagit HYBRIT:s pilotanläggning för lagring av fossilfri vätgas i Luleå i drift. Bergrumslagret är det första i världen i sitt slag för lagring av fossilfri v...

Läs hela artikeln
Solpaneler på ett tak i skärgården.

Svenskarna vill ta långsiktiga beslut för klimatet och den egna ekonomin

Sju av tio svenskar känner att de på egen hand kan bidra till att motverka klimatförändringarna. Men hälften tycker att sådana beslut kan vara svåra att fatta.

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall utvecklar stort vindkraftsprojekt utanför Tysklands kust

Vattenfall får uppdraget att utveckla det havsbaserade vindkraftsprojektet N-7.2 utanför den tyska Nordsjökusten efter att ha utnyttjat sin företrädesrätt.

Läs hela artikeln