Forsmark 1 avställd för underhåll och bränslebyte

Forsmark 1 är avställd för årlig service. Den kommande månaden ska 1 400 personer genomföra cirka 4 400 arbetsorder. Det är allt från bränslebyte och översyner till underhållsarbeten och anläggningsändringar.

Planeringen inför den så kallade revisionen har pågått under lång tid med noggranna förberedelser. För att säkerställa att arbetet genomförs på bästa möjliga sätt har erfarenheter fångats upp och riskvärderingar genomförs. Trots det uppkommer frågor att hantera i sista stund.

– Oavsett hur mycket vi planerar dyker det normalt upp några frågor veckan innan avställning. Det kan vara en avvikelse som är hanterad sedan tidigare men där förutsättningarna har ändrats. Orsaker kan vara att leveranser inte kommer som planerat eller att vi hittat en bättre lösning, berättar Victoria Davidsson som är revisionsledare på Forsmark 1.

victoria_davidsson_revisionsledare_1.jpg

Victoria Davidsson, revisionsledare på Forsmark.

Resursläget

Victoria Davidsson genomför sitt nionde år som revisionsledare, vilket är en roll som innebär att man bland annat ska samordna och förenkla arbetet samt fånga upp eventuella avvikelser för snabb hantering.

– Det kan vara genom att föra samman rätt kompetenser och fördela arbetsuppgifterna. Vem gör vad och när? Vi har så många med hög kompetens att tillgå, säger Victoria Davidsson som ser fram emot att allt arbete som stundar.

– Vi har en lång revision framför oss och en del av utmaningen är att hålla uppe den goda energin hela vägen in i mål. Det är kul att äntligen få dra igång, det är ju den roligaste tiden på året, säger Victoria Davidsson.

Tid för fasning har uppdaterats 6 oktober. Enligt meddelande till elmarknaden kan Forsmark 1 producera el igen efter fasning mot det svenska elnätet den 10 oktober.

forsmark_vattenfall_exterior_2022-3.jpg

Forsmark 1 är avställd för årligt underhåll.

Se även

Forsmark har levererat 900 miljarder kilowattimmar

Forsmarks kärnkraftverk har passerat en ny milstolpe: sedan starten 1980 har de tre reaktorerna levererat över 900 terawattimmar el till det svenska kraftnätet.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls chef för elproduktion Norden

Torbjörn Wahlborg: ”Inte rimligt att återstarta reaktor vid Ringhals”

Det är mycket riskabelt, kostsamt och kanske inte ens möjligt att återstarta någon av de avställda reaktorerna vid Ringhals. I stället bör fokus ligga på att utveckla befintlig kärnkraft och...

Läs hela artikeln
Ringhals från ovan

Vattenfall tar viktiga steg för ny kärnkraft vid Ringhals

Vattenfall startade i juni 2022 en förstudie kring små modulära reaktorer (SMR) i anslutning till Ringhals kärnkraftverk.

Läs hela artikeln